قسمت 95

برنامه سفر به دور آمریکا

دوره 12 قدم‌

جلسه اول | قدم هشتم

قسمت 6

شیوه استفاده از امکانات سایت

نشانه‌ی من برای واضح‌ شدن قدم بعدی‌ام

خداوند به بی‌نهایت روش ما را به سمت خواسته‌هایمان هدایت می‌کند. اگر در مورد موضوعی تردید داری و به دنبال نشانه‌ای می‌گردی که بتوانی تصمیم بهتری بگیری‌، دکمه‌ی پایین را کلیک کن. سپس به صفحه‌ای از سایت هدایت خواهی شد که جوابت را در توضیحات نوشتاری یا فایل صوتی/تصویری و یا حتی از دیدگاه‌های دوستانت در آن صفحه پیدا خواهی کرد. حتما به دقت تمام موارد را در نظر بگیر و مطمئن باش که در راستای یافتن پاسخت به آن صفحه هدایت شده‌ای. صفحه‌ای که برای تو انتخاب می‌شود‌، تا ۲۴ ساعت تغییری نمی‌کند و البته آن صفحه‌، با صفحاتی که برای دیگران نمایش داده می‌شود‌، تفاوت خواهد داشت.

مرا به‌سوی نشانه‌ام هدایت کن