جواب‌های “عقل‌کل”

جواب‌های “عقل‌کل”دسته بندی: سلامتی
فیلتر:همه پاسخ داده نشده
باورهای لاغری
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه راضیه دیدگاه 12 ساعت قبل  • 
1202 نمایش26 پاسخ-1 امتیاز
ایا کسی با فایل تسلط ذهن بر جسم ب شفا گرفته؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسین محمدی پاسخ 3 هفته قبل  • 
919 نمایش17 پاسخ1 امتیاز
مشکل افزایش قد بعد از بلوغ
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"منصوره شکیبامهر دیدگاه 2 روز قبل  • 
118 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
چگونگی رفع ریزش مو با باور مثبت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"👑زهرا👑 خوشبخت پاسخ 4 روز قبل  • 
2340 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
به حرف اوردن کودک باکمک قانون جذب
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فهیمه طهانی پرسیده شد 3 روز قبل  • 
15 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
کامل بی نقص دانستن تمام کارهای عباس منش
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا ۱۴۳۶ پرسیده شد 3 روز قبل  • 
76 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
تجربه شما درباره رسیدن به پوست خوب
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آرزو پاسخ 3 روز قبل  • 
124 نمایش2 پاسخ1 امتیاز
علت و راه حل دایم بیمار بودن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسن رضا نوغابي پاسخ 4 روز قبل  • 
168 نمایش8 پاسخ1 امتیاز
بیماری که زندگی ام را درگیر کرده.
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آرتان ام... دیدگاه 6 روز قبل  • 
183 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
افزایش قد با تجسم و قانون آفرینش
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مالک کعب عمیر پاسخ 6 ماه قبل  • 
8882 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
تغییر ظاهر با باور
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حانیه خانوم دیدگاه 1 هفته قبل  • 
512 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
مرگ هم نتیجه فرکانس است
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"شهرام محمدی پاسخ 1 هفته قبل  • 
159 نمایش3 پاسخ0 امتیاز