جواب‌های “عقل‌کل”دسته بندی: سلامتی
فیلتر:همه پاسخ داده نشده
شب ادراری پسرم با توجه به این که 9 سالشه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 18 ساعت قبل  • 
32 نمایش2 پاسخ1 امتیاز
باور قوی در برابر بیماری
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حمیدرضا فدایی پاسخ 2 روز قبل  • 
67 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
سقط جنین و مشکلات بعد از ان
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا رجبی دیدگاه 2 روز قبل  • 
35 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
ترس های زیادی دارم نمیدونم چیکار کنم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"عادل برا پاسخ 3 روز قبل  • 
124 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
زایمان اسان و راحت و بدون دردسر
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مليكا فتحي دیدگاه 6 روز قبل  • 
42 نمایش2 پاسخ1 امتیاز
سوال در مورد فایل ششم قانون افرینش
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد ایرانی دیدگاه 7 روز قبل  • 
141 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
درمان بیماری چشمان من
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا باصری پاسخ 7 روز قبل  • 
131 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
اعراض کردن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه راضیه پاسخ 1 هفته قبل  • 
378 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
خود ارضایی نکردن بد است؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حبیب ابراهیم زاده دیدگاه 1 هفته قبل  • 
167 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
علت خشک شدن پوست درفصل سرما
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ماهد واسع پاسخ 1 هفته قبل  • 
23 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
چطور به بیماریم توجه نکنم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"عرفان محمدی پاسخ 1 هفته قبل  • 
104 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
چرابافصل سرماپوست دستانم خشک میشه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 1 هفته قبل  • 
35 نمایش1 پاسخ0 امتیاز