جواب‌های “عقل‌کل”

جواب‌های “عقل‌کل”دسته بندی: سلامتی
جستجو در «عقل کل» به صورت جمله‌ای:
فیلتر:همه پاسخ داده نشده
نحوه خط بردن در تمرینات خط بری
-0 دیدگاه 12 ساعت قبل  • 
1219 نمایش10 پاسخ1 امتیاز
میخوام به سلامتی برسم باید از کجا شروع کنم
-0 دیدگاه 7 ساعت قبل  • 
1211 نمایش15 پاسخ3 امتیاز
تجسم کردن خواسته به حدی که بهش رسیدیم
-علی امجدیان پاسخ 11 ماه قبل  • 
1659 نمایش22 پاسخ0 امتیاز
اسنرس
-Nasim پرسیده شد 12 ساعت قبل  • 
37 نمایش0 پاسخ1 امتیاز
چگونه شفاء پیدا کردن بیماریهای مادر زاد
-آزاده پاسخ 15 ساعت قبل  • 
1287 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
بهترین راه درمان میگرن
-0 دیدگاه 2 روز قبل  • 
34 نمایش1 پاسخ2 امتیاز
خوابهای تکراری
-پوریا محمدی پاسخ 3 روز قبل  • 
2902 نمایش40 پاسخ1 امتیاز
زندگی از قبل تعیین شده یا ما خالق زندگیمون هستیم
-0 دیدگاه 3 روز قبل  • 
631 نمایش19 پاسخ1 امتیاز
شیر نخوردن نوزاد
-پوریا محمدی پاسخ 3 روز قبل  • 
76 نمایش3 پاسخ1 امتیاز
وسواس فکری مذهبی مزمن
-پوریا محمدی پاسخ 3 روز قبل  • 
446 نمایش5 پاسخ1 امتیاز
برای سردرد چه تکنیکی به کاربگیرم؟
-پوریا محمدی پاسخ 3 روز قبل  • 
1634 نمایش35 پاسخ1 امتیاز
مشکل تکلم بعضی از حروف فارسی مثل سین
-پوریا محمدی پاسخ 3 روز قبل  • 
67 نمایش3 پاسخ1 امتیاز
درمان چاقی و اضافه وزن
-0 دیدگاه 4 روز قبل  • 
2623 نمایش37 پاسخ3 امتیاز
ساختن باور با جملات تاکیدی
-پوریا محمدی پاسخ 4 روز قبل  • 
552 نمایش9 پاسخ1 امتیاز