جواب‌های “عقل‌کل”

جواب‌های “عقل‌کل”دسته بندی: پاسخ به مسائل زندگی
جستجو در «عقل کل» به صورت جمله‌ای:
فیلتر:همه پاسخ داده نشده
نحوه سناریو نویسی برای خواسته‌ها
-مهناز سروش دیدگاه 2 روز قبل  • 
2195 نمایش4 پاسخ44 امتیاز