جواب‌های “عقل‌کل”

جواب‌های “عقل‌کل”دسته بندی: قرآن
فیلتر:همه پاسخ داده نشده
سختی های قیامت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرشته فرشته دیدگاه 16 دقیقه قبل  • 
305 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
دریافت الهامات خدا
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"طیبه مرادی دیدگاه 5 ساعت قبل  • 
1660 نمایش21 پاسخ1 امتیاز
الهامات قرآنی در رویا
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نیما رحیمی دیدگاه 6 ساعت قبل  • 
225 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
تفاوت زن و مرد در قرآن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"No name دیدگاه 1 ماه قبل  • 
195 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
سخن قرآن درخواست کنید تا اجابت کنم شمارا
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"شیرین اله دینی پاسخ 2 هفته قبل  • 
139 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
کدام آیه قرآن بر زندگیتان تاثیر عالی داشته؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"طیبه مرادی پاسخ 2 روز قبل  • 
1706 نمایش33 پاسخ3 امتیاز
درک فرکانس و توضیح جامع در مورد آن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 6 ماه قبل  • 
254 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
ایا در مورد خودارضایی در قران اشاره ای شده است ؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی عزیزی دیدگاه 2 روز قبل  • 
11244 نمایش35 پاسخ0 امتیاز
تفاوت بین یرزق من یشا و ترزق من تشا
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد برکت پرسیده شد 2 روز قبل  • 
18 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
معنی آیه و کواعب اترابا چیست
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"صدیقه صدیق پرسیده شد 2 روز قبل  • 
6 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
مقاومت ذهن در برابر ورودی های جدید
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نعمت اله صادقی پرسیده شد 2 روز قبل  • 
17 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
زنا با زن شوهر دار وازدواج با او
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"جواد🌟🌟🌟 دیدگاه 4 هفته قبل  • 
510 نمایش3 پاسخ1 امتیاز
دست دادن با جنس مخالف
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مهدی پاسخ 3 روز قبل  • 
1002 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
استفاده از الفاظ زشت در قران
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مونا بیتا پرسیده شد 3 روز قبل  • 
19 نمایش0 پاسخ0 امتیاز