جواب‌های “عقل‌کل”دسته بندی: قرآن
فیلتر:همه پاسخ داده نشده
بالاخره نفهمیدیم چطور نماز بخوانیم ؟!
5bbf244d5d98f-nxerrtjetwzbukmupwbaah3mhgm05f55f3qqhvrz6o جواب‌های "عقل‌کل"حمیدالله حیدری پاسخ 2 ساعت قبل  • 
170 نمایش7 پاسخ5 امتیاز
معنی نماز ‌در فرمایش استاد
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد وطن مکانیان دیدگاه 3 ساعت قبل  • 
154 نمایش2 پاسخ2 امتیاز
هدف خلقت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسین یکدل پاسخ 15 ساعت قبل  • 
316 نمایش9 پاسخ1 امتیاز
ایجاد تمرکز روی قوانین
5bc33dc3ab346-nxk6mlf69nofrva7d2lx7bk5ipohztb7v0idnawfs0 جواب‌های "عقل‌کل"سعید گوشه ای پاسخ 2 روز قبل  • 
16 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
تفاوت( ال اله) و (رب ب) و (رب و)
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر حسین آسمان پاسخ 2 روز قبل  • 
127 نمایش5 پاسخ-2 امتیاز
هدف از افرینش جهان هستی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسین یکدل پاسخ 3 روز قبل  • 
229 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
سوره طه ایه ۱۷
57d0eb7c0efab-mwi85ucfdcttesgb8h7l2orhcpyvnneh25k0nyvc9s جواب‌های "عقل‌کل"محمد ایرانی دیدگاه 3 روز قبل  • 
524 نمایش7 پاسخ1 امتیاز
واقعه عاشوره از نظر قانون جذب
57d0eb7c0efab-mwi85ucfdcttesgb8h7l2orhcpyvnneh25k0nyvc9s جواب‌های "عقل‌کل"محمد ایرانی پاسخ 3 روز قبل  • 
36 نمایش1 پاسخ2 امتیاز
آیا قران گفته اصلا به نامحرم نگاه نکنیم؟
5ba9461e18595-nwlwcm3r1uwpio4blqmntkxjzd481chj386pyzlvj4 جواب‌های "عقل‌کل"محمود طایی دیدگاه 4 روز قبل  • 
788 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
معنی کلمه ولی در قرآن چیست؟
5aa3400adc98b-nmzxvdyzqm6vwtte94shhz3oakj369hz5788op9lgg جواب‌های "عقل‌کل"سعید یکتا پرست دیدگاه 4 روز قبل  • 
129 نمایش6 پاسخ1 امتیاز
معنای امر به معروف و نهی از منکر
579cff893b61b-mulo87dl93uimzp6cyn312pe6gt5jxdll2oumx6m00 جواب‌های "عقل‌کل"محمد ترک پاسخ 4 روز قبل  • 
898 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
تفاوت کلمه رب و الله
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"yasser mehrad پاسخ 5 روز قبل  • 
961 نمایش14 پاسخ1 امتیاز
سوره بقره آیات 7و10
5bc07acc70546-nxgjd4em0sv2gtansylck9zv0exm72igi3gjdvemsg جواب‌های "عقل‌کل"سرور امجد پاسخ 5 روز قبل  • 
35 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
معرفی کتاب تفسیر قرآن
58659e4c2be63-n1yk2uy98svh1kvb1qigudgwuiv8o4hc024lxmphb4 جواب‌های "عقل‌کل"امير دیلمی زندی پاسخ 5 روز قبل  • 
120 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
سوالی در خصوص شیطان داشتم…….
5bc6f3edbc5f5-nxp31nhjwtsppi0nnco5hnjg5a4ko8khptv9iy4hy8 جواب‌های "عقل‌کل"حسن زهانی پاسخ 5 روز قبل  • 
118 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
شفای بیمارن توسط امامان از دیدگاه قران
5bc19442b15f3-nxhzmgdkxc9jzwk056dq4j2tpu32e19t5tskpdxp0g جواب‌های "عقل‌کل"علی محمد شکاری رئوف دیدگاه 5 روز قبل  • 
189 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
اشاره نکردن به نحوه نماز خواندن در قرآن
5b1e83762aa9c-nriot61uae7ggu5v78dualjqu5x9amcfj30qypfvfk جواب‌های "عقل‌کل"طیبه مرادی پاسخ 6 روز قبل  • 
3714 نمایش44 پاسخ6 امتیاز
فرق بین یشا ویرید ویک تضاد
598865100ebfb-ncmh85zvewsk0xb6hcjyyiewwiinzgdobvk3w7ljog جواب‌های "عقل‌کل"محمد مردانی دیدگاه 1 هفته قبل  • 
113 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
کدام آیه قرآن بر زندگیتان تاثیر عالی داشته؟
5bbe1ba37fe60-nxdemreg8z9t2qais7mojw2q4w2vcy3lj2mks6s1r4 جواب‌های "عقل‌کل"امیر شکوهی پاسخ 1 هفته قبل  • 
844 نمایش22 پاسخ0 امتیاز
جایگاه امامان
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سید محمد میرصفایی دیدگاه 1 هفته قبل  • 
1202 نمایش33 پاسخ0 امتیاز
سوره حدید آیه ۲۲ در مورد مصییت و بلا
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد آسوده پاسخ 1 هفته قبل  • 
37 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
قرآن درباره ازدواج زن
5b9cd918507b2-nw5hq452f05ex533nwo6c3kb3x9nvbu8fmmielq600 جواب‌های "عقل‌کل"ماهد واسع پاسخ 1 هفته قبل  • 
39 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
دریافت الهامات خدا
5bbe68035e88a-nxdst9iw1q42mkr9svoar2f4qjvfv0rh1tw3y9ume8 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا رضی پاسخ 1 هفته قبل  • 
1149 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
جهاد و جنگ با کفار و کفر به طاغوت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"عبدالرضا حیاتی دیدگاه 1 هفته قبل  • 
343 نمایش6 پاسخ1 امتیاز
نماز
5bbf37eb42405-nxevey0w7whbga631krp4dwhqibbxdp5g3z6lhcv6o جواب‌های "عقل‌کل"زهرا مصدق پاسخ 1 هفته قبل  • 
264 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
این باور است یا قانون؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مالک کعب عمیر پاسخ 1 هفته قبل  • 
78 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
اگر نماز هرذکری می تونه باشه پس این ایات چیه؟
5b1791dd14dad-nr9irek9nqyv9z35crwpcf4lm7mgrzkfltbkg4nen4 جواب‌های "عقل‌کل"حسین رحیمی پاسخ 2 هفته قبل  • 
222 نمایش8 پاسخ2 امتیاز
دیدگاه خود ارضایی از نظر قرآن
5bbd10cfdb677-nxc138iwhtrfmwylb9urfyggouue45mqzg3f77882o جواب‌های "عقل‌کل"سیاوش ملایی پاسخ 2 هفته قبل  • 
459 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
ضرورت والزام خوندن نماز رو مبخوام بفهمم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"freshteh mashaykhi دیدگاه 2 هفته قبل  • 
320 نمایش10 پاسخ1 امتیاز
تفاوت وحی و الهام در قرآن چیست؟
5bc1acd39a7d7-nxi46nskuf1u7k1canmg7lcpm2qg2i5q2kl7ukgs0w جواب‌های "عقل‌کل"سمیه نوشادی پاسخ 2 هفته قبل  • 
966 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
اختیار یا عدم اختیار
5b9cd918507b2-nw5hq452f05ex533nwo6c3kb3x9nvbu8fmmielq600 جواب‌های "عقل‌کل"ماهد واسع پاسخ 3 هفته قبل  • 
27 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
نگاه سیستمی به خداوند
5a6c2a8072562-nkz7mbbpu3d32jh3czsv6f3c31nbxpg8o02s8p631c جواب‌های "عقل‌کل"علی یعقوبی پاسخ 3 هفته قبل  • 
342 نمایش14 پاسخ1 امتیاز
تفسیر قران به روش قابل فهم
5b9cd918507b2-nw5hq452f05ex533nwo6c3kb3x9nvbu8fmmielq600 جواب‌های "عقل‌کل"ماهد واسع پاسخ 3 هفته قبل  • 
61 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
نفرین در قرآن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد حسن مهدیخانی پاسخ 3 هفته قبل  • 
741 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
بحث مدار ها در سوره لیل
5bc33dc3ab346-nxk6mlf69nofrva7d2lx7bk5ipohztb7v0idnawfs0 جواب‌های "عقل‌کل"سعید گوشه ای پاسخ 3 هفته قبل  • 
99 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
دعا برا دیگران درسوره یونس آیه88و89
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امير حسيني پاسخ 3 هفته قبل  • 
35 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
راهنمایی کنید چطور معانی قرآن را بهتر درک منم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"freshteh mashaykhi پاسخ 3 هفته قبل  • 
55 نمایش4 پاسخ0 امتیاز
زنا با زن شوهر دار وازدواج با او
5bbe220b016be-nxdftkxrl9w1z83cqpyu532oct0u0k3e30ivtzaeao جواب‌های "عقل‌کل"شهرام کرمی پاسخ 3 هفته قبل  • 
112 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
آیا واقعا ارزش زن نزد خدا کمتر از مرد است؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"خانوم کوچولو پاسخ 3 هفته قبل  • 
2202 نمایش34 پاسخ0 امتیاز
چگونه خدا را اجابت کنیم؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نرگس صدر دیدگاه 3 هفته قبل  • 
842 نمایش34 پاسخ1 امتیاز
آیا فرشتگان شامل مشیت الهی یا قوانین الهی است
5b0acac3917ad-nqsnet3b9bzfsimt8olcovhy9ffq1omvi3yi6zi6sg جواب‌های "عقل‌کل"هادی توکلی دیدگاه 3 هفته قبل  • 
60 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
تکلیف واجبات در قران چی میشود؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مسعود قلندری دیدگاه 4 هفته قبل  • 
188 نمایش13 پاسخ0 امتیاز