جواب‌های “عقل‌کل”

جواب‌های “عقل‌کل”دسته بندی: روابط
جستجو در «عقل کل» به صورت جمله‌ای:
فیلتر:همه پاسخ داده نشده
تجاوز داییم
-0 دیدگاه 59 دقیقه قبل  • 
2102 نمایش15 پاسخ1 امتیاز
آیا باید جواب توهین را داد؟
-حسین شجاعی پاسخ 6 ساعت قبل  • 
23 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
عذاب وجدان شدید نسبت به دخترم دارم
-0 دیدگاه 5 ساعت قبل  • 
65 نمایش4 پاسخ1 امتیاز
مشکل در روابط با همسر و خانواده اش
-مهشید وکیلی پاسخ 11 ساعت قبل  • 
52 نمایش5 پاسخ2 امتیاز
تبدیل دوست معمولی به دوست صمیمی
-یاسین نهفته پیشه پرسیده شد 7 ساعت قبل  • 
7 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
علت سرد شدن رابطه بدون دلیل
-پوریا محمدی پاسخ 8 ساعت قبل  • 
27 نمایش1 پاسخ1 امتیاز
چرا من نمیتونم خوب با بچه ها رفتار کنم
-0 دیدگاه 9 ساعت قبل  • 
535 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
احساس گناه میکنم
-پوریا محمدی پاسخ 24 ساعت قبل  • 
40 نمایش2 پاسخ3 امتیاز
متنفرم از شخصى که دارم باهاش زندگى میکنم
-شیرین دلاوری پاسخ 11 ساعت قبل  • 
92 نمایش7 پاسخ1 امتیاز
چه باور اشتباهی باعث جذب همراه شکاک شده
-شیرین دلاوری پاسخ 11 ساعت قبل  • 
135 نمایش5 پاسخ2 امتیاز
لذت زندگی
-جواد آقابابایی پاسخ 23 ساعت قبل  • 
32 نمایش3 پاسخ1 امتیاز
جرعت نه گفتن
-پوریا محمدی پاسخ 24 ساعت قبل  • 
24 نمایش2 پاسخ1 امتیاز
رهایی از شخصی که باعث آزار است
-پوریا محمدی پاسخ 1 روز قبل  • 
27 نمایش3 پاسخ2 امتیاز