جواب‌های “عقل‌کل”

جواب‌های “عقل‌کل”دسته بندی: روابط
جستجو در «عقل کل» به صورت جمله‌ای:
فیلتر:همه پاسخ داده نشده
کار کردن روی خودم و به نتیجه رسیدن در رابطه
-ناشناس دیدگاه 50 سال قبل  • 
675 نمایش8 پاسخ2 امتیاز
شاه کلید رابطه فوق العاده با همسر
-آسمان آبیست پاسخ 1 روز قبل  • 
1734 نمایش13 پاسخ9 امتیاز
پاشنه آشیل من در مورد ازدواج
-بهاره دیدگاه 15 ساعت قبل  • 
126 نمایش2 پاسخ1 امتیاز
احساس خوب در روابط
-صمد موحد پاسخ 5 روز قبل  • 
47 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
بعد دو سال جدایی برگشت
-سمانه تیمورلو دیدگاه 19 ساعت قبل  • 
92 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
نحوه استفاده از قانون رهایی
-علیرضا پورامیری پاسخ 20 ساعت قبل  • 
4010 نمایش27 پاسخ0 امتیاز
سوال در مورد ماندن یا طلاق
-آسمان آبیست پاسخ 1 روز قبل  • 
41 نمایش3 پاسخ1 امتیاز
دلیل رسیدن به خواسته به محض بی خیال شدن آن
-حنا دیدگاه 1 روز قبل  • 
37872 نمایش115 پاسخ22 امتیاز
تکنیک ازمایش شده بخشش خود و عدم سرزنش
-هاله ریاحی پاسخ 1 روز قبل  • 
1469 نمایش16 پاسخ4 امتیاز
جدایی
-مرسده تبريزي دیدگاه 1 روز قبل  • 
1352 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
ناسازگاری پدر و مادرم و سردرگمی من!!!
-مصطفی تربتی پاسخ 1 روز قبل  • 
13 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
از دست دادن حس
-صمد موحد دیدگاه 1 روز قبل  • 
165 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
شکست عشقی قشنگ است!
-محمد فعلی حسن زاده پاسخ 2 روز قبل  • 
70 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
پاسخ منفی دادن به یک دوست
-هدیه اسلامی دیدگاه 2 روز قبل  • 
119 نمایش4 پاسخ2 امتیاز