جواب‌های “عقل‌کل”

صافی:همهبی‌پاسخ
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"وحید عباسی 7 ماه قبل پاسخ • 
94 نمایش5 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آرش محمدی 7 ماه قبل پاسخ • 
174 نمایش7 پاسخ0 رای
5acceffa2685c-noizcfa073qnfylnf8aotby1it2nxwpiiy6u43295s جواب‌های "عقل‌کل"سعید خرم دل 14 ساعت قبل پرسید • 
16 نمایش2 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"یگانه رضازاده 7 ماه قبل پاسخ • 
234 نمایش12 پاسخ0 رای
153 نمایش9 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آرش محمدی 7 ماه قبل پاسخ • 
342 نمایش12 پاسخ0 رای
59d1ad8dc124b-nfb8ig0umrkzmfbbly0496xr3od4wrupzq99robjz4 جواب‌های "عقل‌کل"سارا سام 7 ماه قبل پاسخ • 
195 نمایش9 پاسخ0 رای
267 نمایش7 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرشاد مطهری فر 9 ماه قبل پاسخ • 
452 نمایش12 پاسخ0 رای
59e4835d49f6f-ng03s97l1nrifrps5ggzg41g97qa61yuihc50ouxnk جواب‌های "عقل‌کل"زهرا روشنایی 7 ماه قبل پاسخ • 
154 نمایش8 پاسخ0 رای
599487524aae7-nd2hyx3mgrfpxy94l5v4s3pnx1jvqp2i9ymu0ighcw جواب‌های "عقل‌کل"مهتاب ارزشمند 7 ماه قبل پاسخ • 
75 نمایش1 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هادی دانش 10 ماه قبل پاسخ • 
134 نمایش5 پاسخ0 رای
5866551793a18-n1zi0ofux3gai83xhdhdfjvusaod4e0obi328x3ra8 جواب‌های "عقل‌کل"مهدی بیگی 12 ماه قبل پاسخ • 
327 نمایش12 پاسخ0 رای
5863e8270f810-n1waq86xklspngvd7bhjmwjyqrq15t0j0obk0b0puo جواب‌های "عقل‌کل"من میتوانم 8 ماه قبل پاسخ • 
626 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امید کوچ پی ده 1 ماه قبل پاسخ • 
173 نمایش12 پاسخ0 رای
58ab337934dbe-n4ifh531ejmy4sgalai1ewuy2ebl02d5rfpc9fy19c جواب‌های "عقل‌کل"علی حسن پور 4 ماه قبل پاسخ • 
129 نمایش7 پاسخ0 رای
58e3d1cadb53c-n6l6nls25efctz9o1rphjgkt8mzmi81473ymz5cmhs جواب‌های "عقل‌کل"سجاد نکویی 1 ماه قبل پاسخ • 
192 نمایش12 پاسخ0 رای
5a9e88020b8fd-nmtpkpatu8k0cuqwqt0hzldixvmjqpk3n7w24tol40 جواب‌های "عقل‌کل"آتنا قریب نژاد 4 ماه قبل پاسخ • 
80 نمایش6 پاسخ0 رای
245 نمایش11 پاسخ0 رای
5a9c546b97980-nmqsxkmhkhn05cpp4xyjiprry5bvsjbapnnyfh8s80 جواب‌های "عقل‌کل"امیر مهدی 5 ماه قبل پاسخ • 
91 نمایش4 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رها آدینه 2 ماه قبل پاسخ • 
312 نمایش12 پاسخ0 رای
59a338060f3aa-ndlw83fvbyc34t3p4ufvitoamblzk5wznfk50zbduo جواب‌های "عقل‌کل"میثم ابراهیمی 1 ماه قبل پاسخ • 
104 نمایش6 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد رسول نورایی صفت 1 ماه قبل پاسخ • 
137 نمایش7 پاسخ0 رای
5980b2e80a7df-nccbfb46i5mb49t7d1cm9mkgni54h8xds2ylal710g جواب‌های "عقل‌کل"نيما محمدي 5 ماه قبل پاسخ • 
66 نمایش6 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"وحید حسینی 5 ماه قبل پاسخ • 
73 نمایش5 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ساحل امن 5 ماه قبل پاسخ • 
65 نمایش4 پاسخ0 رای
593e49c7d169d-n9wmsvwbjh6oy9ykxpci1dxm49gorr9ky40k8s0mhs جواب‌های "عقل‌کل"آلا موسوي 5 ماه قبل پاسخ • 
103 نمایش5 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نسیم صدرالدین 1 ماه قبل پاسخ • 
108 نمایش10 پاسخ0 رای
5a94e94861b89-nmh0bf6i6mawn5od2brakjgrvj6ondevrfxa1kzl5s جواب‌های "عقل‌کل"حامی احمدی 5 ماه قبل پاسخ • 
106 نمایش6 پاسخ0 رای
5a7a9f676cc64-nliarrsqel2t30xqzea13iacojv9gufy31rrc4ozj4 جواب‌های "عقل‌کل"رویا ذال 5 ماه قبل پاسخ • 
60 نمایش5 پاسخ0 رای
5942911b01da3-na2a68t03vknova1cegh7v8kbvf384jvjgzkh8kdls جواب‌های "عقل‌کل"سمیه لطفی 5 ماه قبل پاسخ • 
80 نمایش3 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ساناز بینا 5 ماه قبل پاسخ • 
110 نمایش12 پاسخ0 رای
567418ef2274f-mjpnz7tqsu1ah9kuwg7mqg5k2i66cjvfrnivrembj4 جواب‌های "عقل‌کل"گلبرگ اکبری 12 ماه قبل پاسخ • 
1100 نمایش12 پاسخ0 رای
5a9e88020b8fd-nmtpkpatu8k0cuqwqt0hzldixvmjqpk3n7w24tol40 جواب‌های "عقل‌کل"آتنا قریب نژاد 4 ماه قبل پاسخ • 
79 نمایش8 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سارا رادمنش 5 ماه قبل پاسخ • 
177 نمایش9 پاسخ0 رای
5b105fe6f351c-nr00ree4t2rfwkyltcd43t7zv1xf0urfv1rg01s5wg جواب‌های "عقل‌کل"قدرت انسان 3 ماه قبل پاسخ • 
159 نمایش12 پاسخ0 رای
5ad429c27d529-nosisob6x9gu52u4vqur597zxz96jdxegb5juugq1s جواب‌های "عقل‌کل"ندا رامی 5 ماه قبل پاسخ • 
69 نمایش7 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"داش مسلم 5 ماه قبل پاسخ • 
275 نمایش11 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا جعفری 5 ماه قبل پاسخ • 
72 نمایش8 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"بهار فتحی 5 ماه قبل پاسخ • 
560 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"عاطفه شایسته 5 ماه قبل پاسخ • 
84 نمایش8 پاسخ0 رای
5a7494836c6d2-nlabk3d422u55rwbg0hnaou3umtu1umv6e2tovfso0 جواب‌های "عقل‌کل"دریا خانوم 5 ماه قبل پاسخ • 
200 نمایش10 پاسخ0 رای
6c57a90321f430580fdc2551a182b793 جواب‌های "عقل‌کل"محمد جواد 5 ماه قبل پاسخ • 
132 نمایش7 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"لیلا همتی 5 ماه قبل پاسخ • 
159 نمایش12 پاسخ0 رای
5a9c4433cf26f-nmqpx5wlcd8h4e6m62zjy2lxibnw18xrt2zxulzduo جواب‌های "عقل‌کل"مهسا غفاری 2 ماه قبل پاسخ • 
133 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امین رستمی 1 سال قبل پاسخ • 
605 نمایش12 پاسخ0 رای