صافی:همهبی‌پاسخ
55cefcfb324a3-mdno12d2y916yekt6yt2uxsz2hm1hymup19wuiym00 جواب‌های "عقل‌کل"سعید غفارپور 3 ماه قبل پاسخ • 
11425 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فروغ بهارلو 11 ماه قبل پاسخ • 
318 نمایش12 پاسخ0 رای
270 نمایش12 پاسخ0 رای
59a63f905e30d-ndpw7xh69em3yfal6l43jp9hft5fvfdnp12v2x6yn4 جواب‌های "عقل‌کل"ایمان متین فر 4 ماه قبل پاسخ • 
143 نمایش10 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سعید جمالی 7 ماه قبل پاسخ • 
113 نمایش6 پاسخ0 رای
5b6bc3f4771ea-nucoql6wxzk3rhnjtu50s2445d3fqr6jvyvskmvaow جواب‌های "عقل‌کل"راضیه راستگو 8 ماه قبل پاسخ • 
118 نمایش8 پاسخ0 رای
5a0ef41c137d5-nhk5222dxnjabqhwu4pixr4mj643lwhi30y58tsg68 جواب‌های "عقل‌کل"حسینعلی خیری نیا 3 ماه قبل پاسخ • 
220 نمایش12 پاسخ0 رای
591eb4f36ae4e-n8qxoiyjp80a8aliogm0ka7f9jildms9r5zq5e736o جواب‌های "عقل‌کل"رضا فروزان 1 ماه قبل پرسید • 
30 نمایش6 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مسعود پرن 2 ماه قبل پاسخ • 
172 نمایش12 پاسخ0 رای
59e8370a33b04-ng4zqoirrd44xslyk1pv4544hc5jna73qz4q72qrxc جواب‌های "عقل‌کل"علی خانی 5 ماه قبل پاسخ • 
191 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مجتبی دیزاینر 7 ماه قبل پاسخ • 
168 نمایش10 پاسخ0 رای
58e5424d27d9a-n6n32ssdowcrb7c9pzyv3dqy1s7sk1qr6si81z5azk جواب‌های "عقل‌کل"محمد رضا نامجو 4 ماه قبل پاسخ • 
240 نمایش12 پاسخ0 رای
59abccce5b35b-ndx83r464z5mak9qvxquhgcyhpqbqb0p4sfhzrpl28 جواب‌های "عقل‌کل"اشکبوس فرهادی 5 ماه قبل پاسخ • 
175 نمایش12 پاسخ0 رای
5b3d2948df8c0-nsn5jyimfkfmlu304x1cxuciz2308al7qsqjdrzq3k جواب‌های "عقل‌کل"سپیده موفق 16 ساعت قبل پرسید • 
25 نمایش2 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"وحید امامی 6 ماه قبل پاسخ • 
179 نمایش12 پاسخ0 رای
5942c99ac943e-na2knvgrsqiq14r194tog2o7vo4qmipqgkb4e6nfts جواب‌های "عقل‌کل"اندیشه افشین 10 ماه قبل پاسخ • 
299 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"یکتا پرست 6 ماه قبل پاسخ • 
155 نمایش12 پاسخ0 رای
5a7494836c6d2-nlabk3d422u55rwbg0hnaou3umtu1umv6e2tovfso0 جواب‌های "عقل‌کل"دریا خانوم 6 ماه قبل پاسخ • 
229 نمایش12 پاسخ0 رای
57a9be4b2b291-mv2i113a5ehh9d5w4y3bqozgo7vvkqwi0qkrt10r1c جواب‌های "عقل‌کل"جعفر رزمی 10 ماه قبل پاسخ • 
797 نمایش12 پاسخ0 رای
567a691cd1251-mjy020cqds8sm3x56ilriwglbqkz6z7koif2jj7mqo جواب‌های "عقل‌کل"لیلا جبلّی 8 ماه قبل پاسخ • 
830 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مرضیه مظاهری 10 ماه قبل پاسخ • 
1048 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نسترن ااا 9 ماه قبل پاسخ • 
152 نمایش9 پاسخ0 رای
205 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ام ا ش شفیعی 6 ماه قبل پاسخ • 
211 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی 6 ماه قبل پاسخ • 
107 نمایش12 پاسخ0 رای
5a11aace69105-nhnq1invvw30nlm0aaixizq36732tcpd60vv44vu1s جواب‌های "عقل‌کل"علی ابراهیمی 6 ماه قبل پاسخ • 
141 نمایش11 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا ارگ 6 ماه قبل پاسخ • 
146 نمایش9 پاسخ0 رای
5aa1b54d34a3d-nmxwkw29lgac5odq84lxxagr4fcjklui1umni3e5eo جواب‌های "عقل‌کل"داریوش عزت پناه 5 ماه قبل پاسخ • 
330 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سید جلیل کریمی 9 ماه قبل پاسخ • 
293 نمایش10 پاسخ0 رای
59e8370a33b04-ng4zqoirrd44xslyk1pv4544hc5jna73qz4q72qrxc جواب‌های "عقل‌کل"علی خانی 6 ماه قبل پاسخ • 
177 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"شیرین سلطانی 3 ماه قبل پاسخ • 
91 نمایش8 پاسخ0 رای