فیلتر:همه پاسخ داده نشده
زمان ازدواج من !
5b1e83762aa9c-nriot61uae7ggu5v78dualjqu5x9amcfj30qypfvfk جواب‌های "عقل‌کل"طیبه مرادی دیدگاه 8 دقیقه قبل  • 
564 نمایش21 پاسخ4 امتیاز
دو حرفه متفاوت: هم بورس هم موسیقی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا جاویدان پاسخ 44 دقیقه قبل  • 
189 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
طلاق دوم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی صالحی دیدگاه 46 دقیقه قبل  • 
1299 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
موجودات فضایی (فرازمینی)
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسین شجاعی پاسخ 51 دقیقه قبل  • 
25 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
تربیت فرزند
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سجده نخستین دیدگاه 1 ساعت قبل  • 
517 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
تغییر باور در یک شب
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسین شجاعی پاسخ 1 ساعت قبل  • 
52 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
باور بد به *دوبار *طلاق . . .
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ملیحه توان پاسخ 3 ساعت قبل  • 
58 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
تقویت باور توحیدی
5bbf244d5d98f-nxerrtjetwzbukmupwbaah3mhgm05f55f3qqhvrz6o جواب‌های "عقل‌کل"حمیدالله حیدری پاسخ 3 ساعت قبل  • 
707 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
با عذاب وجدانم چجوری کنار بیام ؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ملیحه توان دیدگاه 3 ساعت قبل  • 
480 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
تکنیک ازمایش شده بخشش خود و عدم سرزنش
5bc340006b0c2-nxk71k0p1q5qkfjv01f5e1n9whxtidpex2blmupuqo جواب‌های "عقل‌کل"👑زهرا👑 خوشبخت پاسخ 3 ساعت قبل  • 
88 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
نحوه پر پشت و مشکی شدن موها به روش طبیعی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سما کریمی دیدگاه 4 ساعت قبل  • 
422 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
شنوایی کم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ملیحه توان پاسخ 4 ساعت قبل  • 
159 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
نگهداری والدین در زمان سالمندی
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ساعت قبل  • 
23 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
داشتن وسواس و احساس گناه و خودخوری
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نیما عرب مرادی پاسخ 4 ساعت قبل  • 
13 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
موفقیت در ورزش ( فوتبال )
5855981da2ba2-n1def64ujndx33hxrxanu4xw2h0yeb7r573qt45k9s جواب‌های "عقل‌کل"اسماعیل ذوالفقاری دیدگاه 4 ساعت قبل  • 
37 نمایش3 پاسخ1 امتیاز
بی لیاقتی در دریافت هدیه و…
5bbf244d5d98f-nxerrtjetwzbukmupwbaah3mhgm05f55f3qqhvrz6o جواب‌های "عقل‌کل"حمیدالله حیدری پاسخ 5 ساعت قبل  • 
9 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
بالاخره نفهمیدیم چطور نماز بخوانیم ؟!
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"الف قلعه دیدگاه 5 ساعت قبل  • 
138 نمایش4 پاسخ5 امتیاز
دوس دختر
5afd7bac944df-nqb2t8qxviov24i9v6mwc7deppfusg5s3fevw03i00 جواب‌های "عقل‌کل"مهدی محمودی دیدگاه 5 ساعت قبل  • 
597 نمایش24 پاسخ4 امتیاز
همکاران اعصاب خورد کن
5bab74df21514-nwos3f3wapkqgx3tymohjm6nk2qha8emwsrpjrz2e8 جواب‌های "عقل‌کل"محمود جاویدی دیدگاه 5 ساعت قبل  • 
77 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
بی انگیزگی نسبت به خواسته ها
5bbf244d5d98f-nxerrtjetwzbukmupwbaah3mhgm05f55f3qqhvrz6o جواب‌های "عقل‌کل"حمیدالله حیدری پاسخ 5 ساعت قبل  • 
137 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
لذت بردن از مجردی و رسیدن به احساس خوب
5afd7bac944df-nqb2t8qxviov24i9v6mwc7deppfusg5s3fevw03i00 جواب‌های "عقل‌کل"مهدی محمودی دیدگاه 5 ساعت قبل  • 
128 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
لزوم باور توحیدی چیست؟
5bc07acc70546-nxgjd4em0sv2gtansylck9zv0exm72igi3gjdvemsg جواب‌های "عقل‌کل"سرور امجد دیدگاه 6 ساعت قبل  • 
198 نمایش8 پاسخ7 امتیاز
رسالت
5bc2efe77d2f4-nxjs6642bv97o78aa462oncl6msg8r9cb5cc42jgtc جواب‌های "عقل‌کل"فریبا ترابی دیدگاه 6 ساعت قبل  • 
494 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
سرمایه گذاری در بورس
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا جاویدان پاسخ 6 ساعت قبل  • 
131 نمایش6 پاسخ1 امتیاز
گناه با احساس خوب (باورهای متفاوت )
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سما کریمی پاسخ 8 ساعت قبل  • 
78 نمایش3 پاسخ1 امتیاز
آیا انیشتین الگوی خوبی است
5b9cd918507b2-nw5hq452f05ex533nwo6c3kb3x9nvbu8fmmielq600 جواب‌های "عقل‌کل"ماهد واسع پاسخ 8 ساعت قبل  • 
18 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
بچه ها خبر از نتیجه ام آورده ام
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سمانه تیمورلو دیدگاه 8 ساعت قبل  • 
183 نمایش6 پاسخ3 امتیاز
زمین مشترک با یک شریک و مشکل در فروش آن
5b9c8d96eae6b-nw53peosrh8syq78sqtqigk8dswku26rpk6rry26zk جواب‌های "عقل‌کل"بهروز مروی دیدگاه 8 ساعت قبل  • 
534 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
آیا میتوان از دنیا پاداش گرفت
5b9cd918507b2-nw5hq452f05ex533nwo6c3kb3x9nvbu8fmmielq600 جواب‌های "عقل‌کل"ماهد واسع پاسخ 8 ساعت قبل  • 
9 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
شناسایی باورهای محدود کننده
5b9cd918507b2-nw5hq452f05ex533nwo6c3kb3x9nvbu8fmmielq600 جواب‌های "عقل‌کل"ماهد واسع پاسخ 8 ساعت قبل  • 
28 نمایش1 پاسخ1 امتیاز
درخواست اجابت احساس درونی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حديث شريفي دیدگاه 9 ساعت قبل  • 
11 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
جذب اتفاقهای بد،توسط دیگران در حضور من
5bc33dc3ab346-nxk6mlf69nofrva7d2lx7bk5ipohztb7v0idnawfs0 جواب‌های "عقل‌کل"سعید گوشه ای پاسخ 9 ساعت قبل  • 
10 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
چگونگی و تمرین ساختن باورها در روز
5b8adf497a48b-nvhrauii4715pumz6jmailcions5v0ohre1h2qsrts جواب‌های "عقل‌کل"مرتضی پویان دیدگاه 10 ساعت قبل  • 
512 نمایش13 پاسخ3 امتیاز
موسیقی هایی که احساس خوب به شما می دهد
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سید حیدر موسوی دیدگاه 16 ساعت قبل  • 
227 نمایش10 پاسخ1 امتیاز
اختلاف بین خواهر و برادر بابت ارث
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرهاد عبدی پاسخ 16 ساعت قبل  • 
17 نمایش4 پاسخ0 امتیاز
بچه دار شدن در شرایط نامناسب مالی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"خدا با من است پاسخ 16 ساعت قبل  • 
58 نمایش7 پاسخ1 امتیاز
ایجاد تمرکز روی قوانین
5bc33dc3ab346-nxk6mlf69nofrva7d2lx7bk5ipohztb7v0idnawfs0 جواب‌های "عقل‌کل"سعید گوشه ای پاسخ 16 ساعت قبل  • 
12 نمایش1 پاسخ0 امتیاز