صافی:همهبی‌پاسخ
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد یوسفی 4 ساعت قبل پاسخ • 
384 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد امین رستمی 4 ساعت قبل پاسخ • 
413 نمایش14 پاسخ0 رای
59e7983edc077-ng46997qac3qlqe0j8o5hzlrpjs7noev5eq0ykj274 جواب‌های "عقل‌کل"سید کاظم فلاح 3 ساعت قبل پاسخ
465 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سعید براتی 3 ساعت قبل پاسخ • 
41 نمایش7 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رحیم پاک منش 3 ساعت قبل پاسخ • 
41 نمایش5 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل" 3 ساعت قبل پاسخ • 
710 نمایش21 پاسخ0 رای
5aa1b54d34a3d-nmxwkw29lgac5odq84lxxagr4fcjklui1umni3e5eo جواب‌های "عقل‌کل"داریوش عزت پناه 3 ساعت قبل پاسخ • 
36 نمایش9 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"پویا حبیبی پور 3 ساعت قبل پاسخ • 
49 نمایش12 پاسخ0 رای
592301b3ce4a8-n8wm24j7ro08ln9vgto5vma5zyuglvxzzwgohx0ee8 جواب‌های "عقل‌کل"هادی محمدیان 3 ساعت قبل پاسخ • 
109 نمایش9 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سيم هيرا 3 ساعت قبل پاسخ • 
75 نمایش7 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی محمدی 2 ساعت قبل پاسخ • 
3849 نمایش94 پاسخ0 رای
591947d45a632-n8jrremewbdltnr49f0gnunaz2oypui0u34sivc5i8 جواب‌های "عقل‌کل"امید رضایی 1 ساعت قبل پاسخ • 
260 نمایش10 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سجاد زیدونی 1 ساعت قبل پاسخ • 
644 نمایش32 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"پریسا فهرستی 1 ساعت قبل پاسخ • 
165 نمایش22 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"پریسا غریب 26 دقیقه قبل پاسخ • 
490 نمایش20 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهره * 23 دقیقه قبل پاسخ • 
4928 نمایش108 پاسخ0 رای
58e77983c33bf-n6q0e4t3y2ekh87sztnz9ngzpp7ppn2qg5hfmtp5nk جواب‌های "عقل‌کل"محسن مشمول 3 ساعت قبل پاسخ • 
789 نمایش25 پاسخ0 رای
598b1570272f1-ncq11dqi77icjpsem8z0heske3pr8mvu9ry79tbx7k جواب‌های "عقل‌کل"محمدجواد رضایی 5 ساعت قبل پاسخ • 
29 نمایش3 پاسخ0 رای
5a4898a05dd46-njo8x3s7gzhaatl5fo7zljjj7uinzisdt6o7ummdwg جواب‌های "عقل‌کل"شهرزاد عباسی 6 ساعت قبل پاسخ • 
26 نمایش5 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سارا ارجمند 6 ساعت قبل پاسخ • 
51 نمایش5 پاسخ0 رای
58e3f5c0e3824-n6ldbz29u7h1s64ago4y5sy9xu8ovsa1wtqn0gybc0 جواب‌های "عقل‌کل"نون نجف زاده 12 ساعت قبل پاسخ • 
749 نمایش26 پاسخ0 رای
58cf851658542-n5udrymk6jy6w6q7t3hh6vn97qjx1dxohn09yg8gkg جواب‌های "عقل‌کل"آزاد سراجی 17 ساعت قبل پاسخ • 
25 نمایش0 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم علیزاده 17 ساعت قبل پاسخ • 
154 نمایش14 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سامان شیخی پور 17 ساعت قبل پاسخ • 
94 نمایش6 پاسخ0 رای
589dd188e3b2a-n40rdkhju9ul09cx0bq1t1fvp5ebvjngd2sfx3dalc جواب‌های "عقل‌کل"مرضیه صالحی 18 ساعت قبل پاسخ • 
280 نمایش19 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سارا ناصری 18 ساعت قبل پاسخ • 
137 نمایش4 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"داش مسلم 18 ساعت قبل پاسخ • 
243 نمایش10 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حضور مثبت 19 ساعت قبل پاسخ • 
644 نمایش36 پاسخ0 رای
57dff117bdd39-mx226iqsgmle68z2yysipp9rfsvtqg6vghvthkae3k جواب‌های "عقل‌کل"سیدعلی علوی 19 ساعت قبل پاسخ • 
885 نمایش18 پاسخ0 رای
5aa6bb386f8e3-nn4jc6merglg2l8kqzo5xsqoyw8p93kdglp9y52di8 جواب‌های "عقل‌کل"رضا رهایی 19 ساعت قبل پاسخ • 
60 نمایش9 پاسخ0 رای
5a9c546b97980-nmqsxkmhkhn05cpp4xyjiprry5bvsjbapnnyfh8s80 جواب‌های "عقل‌کل"امیر مهدی 20 ساعت قبل پاسخ • 
31 نمایش4 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"طهور باهو 20 ساعت قبل پاسخ • 
248 نمایش8 پاسخ0 رای
569b47db9050d-ml5eflhe4e7nhy2fghbm90urwp8s5dai2bi87xbi74 جواب‌های "عقل‌کل"Minoo R 20 ساعت قبل پاسخ • 
759 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رزیتا دلیری فر 20 ساعت قبل پاسخ • 
23 نمایش2 پاسخ0 رای
5aa7bfa2525f8-nn5vou2ysnezyouekeaobju308shevtys115is6mzk جواب‌های "عقل‌کل"نعمت اله گزویی 20 ساعت قبل پاسخ • 
21 نمایش5 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مهسا زمانی 20 ساعت قبل پاسخ • 
32 نمایش2 پاسخ0 رای
5a6e26b5bc2f8-nl1tz98airiqun86luaanpnstsjyf82opawpsyhmg0 جواب‌های "عقل‌کل"علی شیری 20 ساعت قبل پاسخ • 
46 نمایش7 پاسخ0 رای
5aa24b8e64ddd-nmyoh7o9vt4n6jjoor2kkcq0qj64y5xrssag6g9v4w جواب‌های "عقل‌کل"علي سليمي 21 ساعت قبل پاسخ • 
26 نمایش3 پاسخ0 رای