فیلتر:همه پاسخ داده نشده
یک فوت کوزه گری از محصولات استاد عباس‌منش
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"الهام ارم دیدگاه 2 دقیقه قبل  • 
368 نمایش32 پاسخ0 امتیاز
درباره ی تمرین مقدمه کشف قوانین زندگی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آوا براتی پاسخ 2020 سال قبل  • 
297 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
یادگیری در خواب امواج گوشی موبایل
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ملیحه توان پاسخ 47 دقیقه قبل  • 
122 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
روابط عاطفی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ملیحه توان دیدگاه 2 ساعت قبل  • 
958 نمایش18 پاسخ1 امتیاز
هیچکسی باهام دوست نمیشه؟!؟!؟!
6c57a90321f430580fdc2551a182b793 جواب‌های "عقل‌کل"بانو بهاران پاسخ 47 دقیقه قبل  • 
30 نمایش1 پاسخ1 امتیاز
باور به تونایی حل مسائل زندگی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رها مهر پاسخ 48 دقیقه قبل  • 
16 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
بازگشت نامزدم به رابطه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سمیه قنبری دیدگاه 3 ساعت قبل  • 
34 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
باور ریزش مو
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سپیده سپید پاسخ 48 دقیقه قبل  • 
599 نمایش30 پاسخ0 امتیاز
اتفاقات خوب امروز خود را بنویسید
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"الهه سادات پاسخ 48 دقیقه قبل  • 
3623 نمایش189 پاسخ57 امتیاز
اراده و اختیار در فرشتگان
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهره ملكی پاسخ 49 دقیقه قبل  • 
9 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
علت جذب دوستان پر مشغله چیست؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهره ملكی پاسخ 49 دقیقه قبل  • 
12 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
دررابطه ای باچندین خیانت چه تصمیمی درست است؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سپیده سپید پاسخ 50 دقیقه قبل  • 
224 نمایش10 پاسخ0 امتیاز