فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
بدهکاری
5b7a342de23fe-nuvr0rla2ygbf4jw3pv4q1gx39hn4hzto712qkru8w جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 3 هفته قبل  • 
243 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
بهم میگن علامه دهری مگه؟
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 هفته قبل  • 
339 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
تکراری شدن حرف ها ی استاد
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 هفته قبل  • 
302 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
حس بد زمان پول خرج کردن
5b7a342de23fe-nuvr0rla2ygbf4jw3pv4q1gx39hn4hzto712qkru8w جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 4 هفته قبل  • 
199 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
جملات تاکیدی
592a9c623115e-n96ni36pwyehlgo7qtebvlfsomjeavj7z4xibu1lnk جواب‌های "عقل‌کل"محسن هُنری پاسخ 3 ماه قبل  • 
5539 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
تفریح و سفر
5a592c0cd1de8-nka4sus4avbcy5np225he1rykp7e5gwqspo80venkw جواب‌های "عقل‌کل"مرضیه پری پور پاسخ 7 ماه قبل  • 
229 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
پرورش حیوانات
5957642745db9-natrzv3v4vb93rgi189nluiyghue7bjupih2ia8r8g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 1 ماه قبل  • 
291 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
عذاب وجدان از رابطه و سردرگمی
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 1 ماه قبل  • 
275 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
رهایی ازبدهیهاوتحقق اهداف
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 1 ماه قبل  • 
385 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
هیچ ایده ای ندارم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 1 ماه قبل  • 
302 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
مرگ
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 1 ماه قبل  • 
299 نمایش12 پاسخ1 امتیاز
گرگانی در لباس میش
5b7155d80f773-nuk1hhduqemtvlhy3m9t4yy43sj41g669ik8krbffk جواب‌های "عقل‌کل"آریا والا پاسخ 1 ماه قبل  • 
143 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
شک داشتن
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 1 ماه قبل  • 
212 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
کار مورد علاقه (خیلی مهم)
599d654b24e34-nde7fstwcjyttcsom82rzs2292cn5lcuor300vh42o جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 1 ماه قبل  • 
1298 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
ایا گناه دلیل نرسیدن به هدف است؟
5957642745db9-natrzv3v4vb93rgi189nluiyghue7bjupih2ia8r8g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 1 ماه قبل  • 
1115 نمایش12 پاسخ1 امتیاز
تغییر عادتهای بد
5b7a342de23fe-nuvr0rla2ygbf4jw3pv4q1gx39hn4hzto712qkru8w جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 1 ماه قبل  • 
250 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
چگونه شغل مورد علاقه خود را پیدا کنم؟؟
599d654b24e34-nde7fstwcjyttcsom82rzs2292cn5lcuor300vh42o جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 1 ماه قبل  • 
991 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
بازاریابی شبکه ای
599d654b24e34-nde7fstwcjyttcsom82rzs2292cn5lcuor300vh42o جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 1 ماه قبل  • 
663 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
مشکل در مورد تجسم
5a9dcc399b625-nmsqpijhjoaqqjz75qsdvu3htoac19jsqm72hwrg0w جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 1 ماه قبل  • 
314 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
مهمترین باور نسبت به خدا
5a9dcc399b625-nmsqpijhjoaqqjz75qsdvu3htoac19jsqm72hwrg0w جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 1 ماه قبل  • 
360 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
سر نبریدن مرغ تخم طلا
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 1 ماه قبل  • 
472 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
بیقراری
5a9dcc399b625-nmsqpijhjoaqqjz75qsdvu3htoac19jsqm72hwrg0w جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 1 ماه قبل  • 
180 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
موفقیت در دو راهی
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
166 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
جذب اتفاقات بد
5a9dcc399b625-nmsqpijhjoaqqjz75qsdvu3htoac19jsqm72hwrg0w جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 2 ماه قبل  • 
985 نمایش12 پاسخ6 امتیاز
پیام های پنهان
5b7a342de23fe-nuvr0rla2ygbf4jw3pv4q1gx39hn4hzto712qkru8w جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
188 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
نمیخواهم از کسی گدایی کنم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هما سعادت پاسخ 2 ماه قبل  • 
238 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
مشکلاتی که چک ها به وجود می آورند
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"منصوره یعقوبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
770 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
ترس از موفقیت چه معنی و مفهومی داره
5b7a342de23fe-nuvr0rla2ygbf4jw3pv4q1gx39hn4hzto712qkru8w جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
720 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
اجازه گرفتن زن از شوهر
5a729ba660d9c-nl7pti2dvl9xfvohotsv3r87lprel8qnjpoixgz9b4 جواب‌های "عقل‌کل"شادی نوشادی پاسخ 3 ماه قبل  • 
391 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
مفهوم خارپشتی
5a68536a94ac4-nku5379k78073cds1lex5m76x1tr88l780hnp081k0 جواب‌های "عقل‌کل"محمد حیدری پاسخ 7 ماه قبل  • 
350 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
تحسین افراد موفق و ثروتمند
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد اکبری پاسخ 8 ماه قبل  • 
300 نمایش12 پاسخ0 امتیاز