فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
کار مورد علاقه (خیلی مهم)
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فردین هاشمی دیدگاه 3 هفته قبل  • 
1558 نمایش41 پاسخ0 امتیاز
جملات تاکیدی
6457 نمایش66 پاسخ0 امتیاز
مهمترین باور نسبت به خدا
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حديث شريفي دیدگاه 2 ماه قبل  • 
632 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
فراری بودن پول از من وسوراخ بودن سطلم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"عباس معصومی دیدگاه 2 ماه قبل  • 
810 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
چگونه شغل مورد علاقه خود را پیدا کنم؟؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سعید وجدانی پاسخ 2 ماه قبل  • 
1601 نمایش24 پاسخ0 امتیاز
بدهکاری
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 4 ماه قبل  • 
303 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
بهم میگن علامه دهری مگه؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
429 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
تکراری شدن حرف ها ی استاد
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
366 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
حس بد زمان پول خرج کردن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 4 ماه قبل  • 
275 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
تفریح و سفر
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
319 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
پرورش حیوانات
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
332 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
عذاب وجدان از رابطه و سردرگمی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
419 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
رهایی ازبدهیهاوتحقق اهداف
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
460 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
هیچ ایده ای ندارم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
360 نمایش13 پاسخ0 امتیاز