جستجو در «عقل کل» به صورت جمله‌ای:
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
تغییر باور یک شبه یا تکامل
-پوریا محمدی پاسخ 2 روز قبل  • 
4590 نمایش38 پاسخ2 امتیاز
خدا را چگونه تصور کنم؟؟؟؟
-0 دیدگاه 2 روز قبل  • 
1390 نمایش30 پاسخ2 امتیاز
ناراحتی دیگران برام مهمه
-پوریا محمدی پاسخ 4 روز قبل  • 
707 نمایش21 پاسخ1 امتیاز
تغییر باور پول درآوردن آسان است برایم سخت شده
-0 دیدگاه 5 روز قبل  • 
1890 نمایش28 پاسخ6 امتیاز
سریعترین روش تغییر باور
-0 دیدگاه 5 روز قبل  • 
2172 نمایش33 پاسخ2 امتیاز
باورهای ثروت ساز
-0 دیدگاه 1 هفته قبل  • 
2153 نمایش31 پاسخ1 امتیاز
رابطه عاطفی
-با اراده افشاری پاسخ 1 هفته قبل  • 
1072 نمایش21 پاسخ1 امتیاز
لذت بردن از نعمت ها ی خدا یا جمع کردن
-پوریا محمدی پاسخ 2 هفته قبل  • 
669 نمایش24 پاسخ1 امتیاز
هدف شما از ثروتمند شدن چیست؟
-علی حمزه پاسخ 3 هفته قبل  • 
2298 نمایش65 پاسخ1 امتیاز
شیوه صحیح در خواست از خداوند ؟/
-پوریا محمدی پاسخ 3 هفته قبل  • 
5855 نمایش48 پاسخ1 امتیاز
باور های عالی
-مهرداد شمیسا پاسخ 1 ماه قبل  • 
799 نمایش23 پاسخ1 امتیاز
تماشای تلویزیون
-Janan😏😏 پاسخ 1 ماه قبل  • 
3141 نمایش108 پاسخ2 امتیاز