فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
اشاره نکردن به نحوه نماز خواندن در قرآن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فائزه زاهدی پاسخ 23 ساعت قبل  • 
5228 نمایش49 پاسخ7 امتیاز
پول و ثروت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هادی جوزی دیدگاه 1 روز قبل  • 
1032 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
بی دقتی میکنم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ویدا قربانی دیدگاه 2 روز قبل  • 
714 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
بخشش
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"احسان قدمی دیدگاه 3 روز قبل  • 
997 نمایش28 پاسخ0 امتیاز
بخشیدن دیگران
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حمزه حیدری پاسخ 4 روز قبل  • 
920 نمایش31 پاسخ0 امتیاز
خجالتی یا کم حرف بودن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا خسروی دیدگاه 4 روز قبل  • 
1098 نمایش26 پاسخ1 امتیاز
کار
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سارا هوشمند پاسخ 4 روز قبل  • 
1113 نمایش33 پاسخ0 امتیاز
حسودی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد حسن رضانیا پاسخ 4 روز قبل  • 
1451 نمایش56 پاسخ0 امتیاز
نقش تغییر باور ها در افزایش فروش
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرشاد م پاسخ 5 روز قبل  • 
1233 نمایش16 پاسخ1 امتیاز
ازدواج جوانان بالای سنین ۳۵ سال
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فاطمه باجلان دیدگاه 6 روز قبل  • 
900 نمایش33 پاسخ0 امتیاز
راه های تغییر باور چیست؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آرمان نظری قدوسی دیدگاه 6 روز قبل  • 
7595 نمایش63 پاسخ3 امتیاز