فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
تربیت فرزند
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سجده نخستین دیدگاه 4 دقیقه قبل  • 
516 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
طلاق دوم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ملیحه توان پاسخ 2 ساعت قبل  • 
1296 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
با عذاب وجدانم چجوری کنار بیام ؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ملیحه توان دیدگاه 2 ساعت قبل  • 
477 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
رسالت
5bc2efe77d2f4-nxjs6642bv97o78aa462oncl6msg8r9cb5cc42jgtc جواب‌های "عقل‌کل"فریبا ترابی دیدگاه 5 ساعت قبل  • 
493 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
عدم مقایسه خود با دیگران
5bc47eeb4dfdb-nxlu99a2cmaqkd4wcz93lm98tp1wyzewc0also0tls جواب‌های "عقل‌کل"مهدی شعبانی پاسخ 22 ساعت قبل  • 
324 نمایش15 پاسخ1 امتیاز
دارو و راز
59c8f0d453230-nezp7t8sorakvtxxsy8ulfkx7g4phhvlgyu4qlru1s جواب‌های "عقل‌کل"علی حیدری دیدگاه 1 روز قبل  • 
259 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
استعداد و علاقه در چند زمینه
5bc16af093d7a-nxhry9gsru6gkpqmwsi4h84xzzeenqt56sye8fg5b4 جواب‌های "عقل‌کل"مرضیه توسلی پاسخ 1 روز قبل  • 
735 نمایش30 پاسخ0 امتیاز
فراوانی
5bbdb63e4aba2-nxcvt0tqidhzwgqtar7m8eyyqakcdiiy0kw2sto25c جواب‌های "عقل‌کل"آینا راداکبری پاسخ 2 روز قبل  • 
808 نمایش29 پاسخ-1 امتیاز
باور نداشتن ‍‍‍پول
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فاطمه ملکی دیدگاه 4 روز قبل  • 
211 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
همسرم من و محدود میکنه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"بهار تابکی دیدگاه 4 روز قبل  • 
551 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
مهمترین باور نسبت به خدا
5bc340006b0c2-nxk71k0p1q5qkfjv01f5e1n9whxtidpex2blmupuqo جواب‌های "عقل‌کل"👑زهرا👑 خوشبخت پاسخ 4 روز قبل  • 
421 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
چگونه بیشتر پس انداز کنیم
5ab8af84e63f6-nns8qlyp71a48377cxfgj3n37hbakhguqhs74km9k0 جواب‌های "عقل‌کل"رضا اهی پاسخ 4 روز قبل  • 
873 نمایش16 پاسخ2 امتیاز
سوالی در خصوص شیطان داشتم…….
5bc6f3edbc5f5-nxp31nhjwtsppi0nnco5hnjg5a4ko8khptv9iy4hy8 جواب‌های "عقل‌کل"حسن زهانی پاسخ 4 روز قبل  • 
118 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
سوال و عبارت تاکیدی قدرتمند درباره ثروت
5ab8af84e63f6-nns8qlyp71a48377cxfgj3n37hbakhguqhs74km9k0 جواب‌های "عقل‌کل"رضا اهی پاسخ 4 روز قبل  • 
2834 نمایش55 پاسخ2 امتیاز
دلیل رسیدن به خواسته به محض بی خیال شدن آن
5b1e83762aa9c-nriot61uae7ggu5v78dualjqu5x9amcfj30qypfvfk جواب‌های "عقل‌کل"طیبه مرادی پاسخ 5 روز قبل  • 
13187 نمایش103 پاسخ5 امتیاز
انجام‌ تمرینات
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هادی لشگری دیدگاه 5 روز قبل  • 
309 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
چگونه باور های درست و مثبت بسازیم؟؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حمید اسماعیلی پاسخ 5 روز قبل  • 
1033 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
مشگل در تغییر باور
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
385 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
ایا میشود نماز را به زبان فارسی خواند؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فریما مزیدی پاسخ 1 هفته قبل  • 
1555 نمایش30 پاسخ0 امتیاز
باور دندان سالم داشتن
5bc17defa9380-nxhvh8hxz5zuwfayh6cusonisrkdftvtn9gn116msg جواب‌های "عقل‌کل"مهدی امیرزاده پاسخ 1 هفته قبل  • 
763 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
باور ۱۰ برابر شدن هر هزینه که میکنیم
5ab8af84e63f6-nns8qlyp71a48377cxfgj3n37hbakhguqhs74km9k0 جواب‌های "عقل‌کل"رضا اهی پاسخ 1 هفته قبل  • 
532 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
چگونه خدا را اجابت کنیم؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نرگس صدر دیدگاه 3 هفته قبل  • 
842 نمایش34 پاسخ1 امتیاز
خودشناسی و احترام به خود
5bc20e212ea24-nxim9289thefq3akesn4igsv28zo6u7etracd83ylc جواب‌های "عقل‌کل"مهدی نیک نام پاسخ 3 هفته قبل  • 
365 نمایش15 پاسخ1 امتیاز
یک راهکار ساده
59c630f512504-new2j0oesosazxx1hs0st65p6bgj1168yegukbm868 جواب‌های "عقل‌کل"معین امیرکار پاسخ 3 هفته قبل  • 
847 نمایش58 پاسخ0 امتیاز
خواب بد
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرح ناز ... دیدگاه 1 ماه قبل  • 
285 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
سن ازدواج
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"لادن توانا دیدگاه 1 ماه قبل  • 
879 نمایش29 پاسخ0 امتیاز
چگونه میتوانم الهامات را دریافت کنم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"قاسم صبوری دیدگاه 1 ماه قبل  • 
256 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
گفتن درخواست ها
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی اکرمی دیدگاه 1 ماه قبل  • 
174 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
چگونه مدار خودمو ثابت نگه دارم
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 1 ماه قبل  • 
422 نمایش30 پاسخ0 امتیاز
خدا و من
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"وحید صادقی پاسخ 1 ماه قبل  • 
807 نمایش29 پاسخ0 امتیاز
احساس رضایت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی پاسخ 1 ماه قبل  • 
255 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
احساس درون
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی پاسخ 1 ماه قبل  • 
1509 نمایش71 پاسخ1 امتیاز
اراده
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 1 ماه قبل  • 
471 نمایش27 پاسخ0 امتیاز
کمک به زندگی عزیزترین های زندگیمون
5b2e56750ba96-ns3kypm5ajbmd4iqd5efp6ajd25pqpbdchaxdbapcw جواب‌های "عقل‌کل"حسن حسین وند پاسخ 1 ماه قبل  • 
481 نمایش27 پاسخ0 امتیاز
انشاء الله رو بکار ببریم یا نه؟
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
1636 نمایش52 پاسخ0 امتیاز
کتاب ساختار جادو(ان ال پی)
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
569 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
ازدواج ناآگاهانه
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
389 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
دندون سالم
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
609 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
طریقه ارتباط و سخن با حضرت محمد و ائمه
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
192 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
مطالعه
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
155 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
تعریف قرآن از گناه چیست؟
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
278 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
آیا امکان تکامل بعد از مرگ هم وجود دارد؟
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
682 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
بر سر دو راهی انتخاب بین دو خواستگار
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
222 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
جهت سرعت بخشیدن به اتفاقات خوب زندگی
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
669 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
چطور شجاع باشیم
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
336 نمایش13 پاسخ0 امتیاز