فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
نظرات منفی اطرافیانم
-هدیه گوهری پاسخ 7 ماه قبل  • 
513 نمایش24 پاسخ0 امتیاز
برای خواسته هام چگونه به تکامل برسم؟
-سعید دهستانی دیدگاه 5 ساعت قبل  • 
344 نمایش9 پاسخ1 امتیاز
راه حل و درمان قطعی چشم چرانی چیست
-راضیه صالحی پاسخ 6 ماه قبل  • 
1341 نمایش27 پاسخ0 امتیاز
محدودیت سنی
-راضیه صالحی پاسخ 6 ماه قبل  • 
1999 نمایش68 پاسخ0 امتیاز
بی میلی به زندگی و کار
-امیر بَردیا پاسخ 6 ماه قبل  • 
663 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
تماشای تلویزیون
-امیر پاسخ 4 هفته قبل  • 
2295 نمایش102 پاسخ1 امتیاز
ولخرجی یا باور به فراوانی …؟؟؟؟؟
-مهسا زمانی پاسخ 6 ماه قبل  • 
665 نمایش19 پاسخ2 امتیاز
ساختن باور همزمان با بقیه کارها
-شیرین اله دینی دیدگاه 2 روز قبل  • 
484 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
دروغگویی در روابط
-فرناز قائد دیدگاه 2 روز قبل  • 
571 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
تمرکز روی خوبی افراد باعث جذبشون میشن؟
-طیبه مرادی پاسخ 4 روز قبل  • 
638 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
از کجا بفهمم همسر الهیم همین فرده
-شیرین اله دینی پاسخ 4 روز قبل  • 
767 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
اقدام عملی خانم برای ازدواج
-شیرین اله دینی پاسخ 4 روز قبل  • 
430 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
تغییر در فرکانس همسر
-طیبه مرادی دیدگاه 5 روز قبل  • 
634 نمایش23 پاسخ0 امتیاز