فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
جملات سپاس گزاری
-شکیبا کیانی فر پاسخ 2 هفته قبل  • 
14247 نمایش28 پاسخ2 امتیاز
نگاه سیستمی به خداوند
-سهیل نادری دیدگاه 3 روز قبل  • 
618 نمایش14 پاسخ2 امتیاز
حسرت رابطه از دست رفته
-زهره بختیاری دیدگاه 2 هفته قبل  • 
424 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
ایراد کار از کجاست ؟؟
-مهرداد خندقی دیدگاه 2 هفته قبل  • 
398 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
تاثیرگزاری عبارات تاکیدی
-محمد حسین محمدی دیدگاه 2 ماه قبل  • 
1015 نمایش24 پاسخ0 امتیاز
تفاوت تمرکز به هدف و چسبیدن به آن
-قاسم فلاح دیدگاه 2 ماه قبل  • 
619 نمایش16 پاسخ1 امتیاز
کارهامو باخدا تقسیم کنم
-یاسر محمدی دیدگاه 3 ماه قبل  • 
500 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
چگونه احساسم را نسبت به پول خوب کنم؟
-مریم فروزانی دیدگاه 3 ماه قبل  • 
614 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
عزت نفس۲
-رسول یعقوبی دیدگاه 4 ماه قبل  • 
630 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
شریک معنوی
-فریبا ترابی پاسخ 4 ماه قبل  • 
418 نمایش22 پاسخ0 امتیاز
نماز خواندن
-نعمت اله صادقی پاسخ 4 ماه قبل  • 
756 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
عمل به ایده ها
420 نمایش14 پاسخ0 امتیاز