فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
تاثیرگزاری عبارات تاکیدی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نعمت مزین دیدگاه 7 ساعت قبل  • 
764 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
تفاوت تمرکز به هدف و چسبیدن به آن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"قاسم فلاح دیدگاه 6 روز قبل  • 
492 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
کارهامو باخدا تقسیم کنم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"یاسر محمدی دیدگاه 3 هفته قبل  • 
402 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
چگونه احساسم را نسبت به پول خوب کنم؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم فروزانی دیدگاه 4 هفته قبل  • 
506 نمایش18 پاسخ-1 امتیاز
جملات سپاس گزاری
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مهدی عظیمی پاسخ 1 ماه قبل  • 
6888 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
عزت نفس۲
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رسول یعقوبی دیدگاه 2 ماه قبل  • 
538 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
شریک معنوی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فریبا ترابی پاسخ 2 ماه قبل  • 
306 نمایش22 پاسخ0 امتیاز
نماز خواندن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نعمت اله صادقی پاسخ 2 ماه قبل  • 
598 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
نگاه سیستمی به خداوند
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی یعقوبی پاسخ 3 ماه قبل  • 
465 نمایش14 پاسخ2 امتیاز
عمل به ایده ها
318 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
از دست دادان سال های طلایی عمر
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"معین عباسی پاسخ 4 ماه قبل  • 
439 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
تکراری شدن فایل ها
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
777 نمایش28 پاسخ0 امتیاز
فراهم کردن شرایط استفاده از تخفیف
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 4 ماه قبل  • 
344 نمایش10 پاسخ0 امتیاز