فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
تربیت فرزند
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سجده نخستین دیدگاه 4 دقیقه قبل  • 
516 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
طلاق دوم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ملیحه توان پاسخ 2 ساعت قبل  • 
1296 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
با عذاب وجدانم چجوری کنار بیام ؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ملیحه توان دیدگاه 2 ساعت قبل  • 
477 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
بهترین زمان برای تجسم سلامتی در هنگام بیماری
5acceffa2685c-noizcfa073qnfylnf8aotby1it2nxwpiiy6u43295s جواب‌های "عقل‌کل"سعید خرم دل دیدگاه 1 روز قبل  • 
1271 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
بیماری کودک ۲ ساله
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم ب پاسخ 1 روز قبل  • 
302 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
فراوانی
5bbdb63e4aba2-nxcvt0tqidhzwgqtar7m8eyyqakcdiiy0kw2sto25c جواب‌های "عقل‌کل"آینا راداکبری پاسخ 2 روز قبل  • 
808 نمایش29 پاسخ-1 امتیاز
آیا قران گفته اصلا به نامحرم نگاه نکنیم؟
5ba9461e18595-nwlwcm3r1uwpio4blqmntkxjzd481chj386pyzlvj4 جواب‌های "عقل‌کل"محمود طایی دیدگاه 3 روز قبل  • 
784 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
فقط روی خدا حساب کن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"عاطفه میرزایی دیدگاه 4 روز قبل  • 
645 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
سوال و عبارت تاکیدی قدرتمند درباره ثروت
5ab8af84e63f6-nns8qlyp71a48377cxfgj3n37hbakhguqhs74km9k0 جواب‌های "عقل‌کل"رضا اهی پاسخ 4 روز قبل  • 
2834 نمایش55 پاسخ2 امتیاز
دلیل رسیدن به خواسته به محض بی خیال شدن آن
5b1e83762aa9c-nriot61uae7ggu5v78dualjqu5x9amcfj30qypfvfk جواب‌های "عقل‌کل"طیبه مرادی پاسخ 5 روز قبل  • 
13187 نمایش103 پاسخ5 امتیاز
اشاره نکردن به نحوه نماز خواندن در قرآن
5b1e83762aa9c-nriot61uae7ggu5v78dualjqu5x9amcfj30qypfvfk جواب‌های "عقل‌کل"طیبه مرادی پاسخ 5 روز قبل  • 
3712 نمایش44 پاسخ6 امتیاز
انجام‌ تمرینات
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هادی لشگری دیدگاه 5 روز قبل  • 
309 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
پاشنه آشیل من ترس ترس ترس
58fe0a165f48f-n7jsxrc3myt54uoc7wtlc54z9pfbisjxpyf63futwg جواب‌های "عقل‌کل"Murtaza Qadiri دیدگاه 6 روز قبل  • 
649 نمایش24 پاسخ0 امتیاز
باورهای ثروت ساز
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ادریس ملامحمدی پاسخ 6 روز قبل  • 
713 نمایش14 پاسخ1 امتیاز
کدام آیه قرآن بر زندگیتان تاثیر عالی داشته؟
5bbe1ba37fe60-nxdemreg8z9t2qais7mojw2q4w2vcy3lj2mks6s1r4 جواب‌های "عقل‌کل"امیر شکوهی پاسخ 6 روز قبل  • 
840 نمایش22 پاسخ0 امتیاز
ریزش مو
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امین دهقانی پاسخ 7 روز قبل  • 
497 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
بورس
5bc28f5f90610-nxja8xsexzze0ggpz7lj3gxpcr1wghqi9jtcm78c0w جواب‌های "عقل‌کل"سعید طاهری دیدگاه 7 روز قبل  • 
520 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
ثروتمند شدن معنوی ترین کار دنیا
58a576e230edf-n4ausu6ag3uwr56hwn2cgitcp3mohxbmh8wbdoobts جواب‌های "عقل‌کل"ستاره بنی نجاریان دیدگاه 7 روز قبل  • 
746 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
درست کردن باور درباره خدا
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هما نیسیانی پاسخ 7 روز قبل  • 
1351 نمایش36 پاسخ1 امتیاز
چطور رابطه ام با همسرم بهتر شود؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زینب باوی پاسخ 1 هفته قبل  • 
1001 نمایش25 پاسخ2 امتیاز
چگونگی رفع ریزش مو با باور مثبت
5ba0c41c3e4f6-nwanyfvsmlv8auof3w0oqaa71shxgjjsuymxg15lnk جواب‌های "عقل‌کل"نگین موسوی دیدگاه 1 هفته قبل  • 
1241 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
طلاق و جذب فرزندم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آزاده م پاسخ 1 هفته قبل  • 
480 نمایش10 پاسخ1 امتیاز
دریافت الهامات خدا
5bbe68035e88a-nxdst9iw1q42mkr9svoar2f4qjvfv0rh1tw3y9ume8 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا رضی پاسخ 1 هفته قبل  • 
1146 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
هم جهت کردن فرکانس (لطفا همه بخونید)
5bc17defa9380-nxhvh8hxz5zuwfayh6cusonisrkdftvtn9gn116msg جواب‌های "عقل‌کل"مهدی امیرزاده دیدگاه 1 هفته قبل  • 
2448 نمایش44 پاسخ2 امتیاز
باور های ثروت ساز قوی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فاطمه گلمحمدي پاسخ 1 هفته قبل  • 
3371 نمایش57 پاسخ13 امتیاز
مشگل در تغییر باور
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
385 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
تغییر فرکانس
5b9fbc9da52fc-nw9b16skt4ufyezul2tj78c4bfhjlkhzpkky82kyjk جواب‌های "عقل‌کل"سیده سعیده تقی زاده دیدگاه 1 هفته قبل  • 
2112 نمایش37 پاسخ0 امتیاز
ترک گناه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسن رضایی پور دیدگاه 1 هفته قبل  • 
631 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
باور ثروتمند شدن با فن و مهارت خاص
5ab8af84e63f6-nns8qlyp71a48377cxfgj3n37hbakhguqhs74km9k0 جواب‌های "عقل‌کل"رضا اهی پاسخ 1 هفته قبل  • 
1471 نمایش38 پاسخ1 امتیاز
باور دندان سالم داشتن
5bc17defa9380-nxhvh8hxz5zuwfayh6cusonisrkdftvtn9gn116msg جواب‌های "عقل‌کل"مهدی امیرزاده پاسخ 1 هفته قبل  • 
763 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
باور ۱۰ برابر شدن هر هزینه که میکنیم
5ab8af84e63f6-nns8qlyp71a48377cxfgj3n37hbakhguqhs74km9k0 جواب‌های "عقل‌کل"رضا اهی پاسخ 1 هفته قبل  • 
532 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
کانون توجه و تمرکز
5b8006ec25b81-nv3ft5yltoyq10pg0duqj24zu28gduyvze45nsgjc0 جواب‌های "عقل‌کل"محسن روزبه دیدگاه 2 هفته قبل  • 
654 نمایش20 پاسخ1 امتیاز
روند استفاده از محصول دوره قانون افرینش
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا هستی دیدگاه 2 هفته قبل  • 
667 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
لیاقت چیست و چگونه زیاد میشود
57e2fadd16bdb-mx62lafrzbbfgtgzt5vcct6m1ot8cky080ka1s0s0w جواب‌های "عقل‌کل"مریم گُلی پاسخ 2 هفته قبل  • 
1279 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
نحوه و روش باز پس گیری پول و قرض
5bb134637cea6-nwwdba1rg24jehyzg8fqvkkhuz1axo34js7evs8wdc جواب‌های "عقل‌کل"علی دهقانی دیدگاه 3 هفته قبل  • 
2568 نمایش38 پاسخ0 امتیاز
چگونه خدا را اجابت کنیم؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نرگس صدر دیدگاه 3 هفته قبل  • 
842 نمایش34 پاسخ1 امتیاز
خودشناسی و احترام به خود
5bc20e212ea24-nxim9289thefq3akesn4igsv28zo6u7etracd83ylc جواب‌های "عقل‌کل"مهدی نیک نام پاسخ 3 هفته قبل  • 
365 نمایش15 پاسخ1 امتیاز
یک راهکار ساده
59c630f512504-new2j0oesosazxx1hs0st65p6bgj1168yegukbm868 جواب‌های "عقل‌کل"معین امیرکار پاسخ 3 هفته قبل  • 
847 نمایش58 پاسخ0 امتیاز