فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
شکرگزاری
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان دیدگاه 1 روز قبل  • 
315 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
رویای بزرگ ترک تحصیل
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مهیار مرادی دیدگاه 1 روز قبل  • 
288 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
احساس خوب
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سرور امجد پاسخ 2 روز قبل  • 
785 نمایش27 پاسخ0 امتیاز
بخشیدن خودم-لطفا راهنمایی کنید
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"غزل ناب دیدگاه 1 هفته قبل  • 
237 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
سوال در رابطه با خداوند و سیستم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آقا محمدرضا احمدی عزیز پاسخ 2 هفته قبل  • 
147 نمایش9 پاسخ1 امتیاز
تقسیم کار با خداوند به چه معناست؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"عبید رئیسی پاسخ 2 هفته قبل  • 
227 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
دور کردن احساس گناه از نماز نخوندن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"معین امیرکار پاسخ 3 هفته قبل  • 
194 نمایش7 پاسخ0 امتیاز