فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
چگونگی و تمرین ساختن باورها در روز
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"zahra دیدگاه 2 روز قبل  • 
1019 نمایش17 پاسخ7 امتیاز
ایا تغییر فرکانس به تنهایی کافیست؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا فروزان پاسخ 3 روز قبل  • 
267 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
تغییر در فرکانس همسر
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نعمت اله صادقی پاسخ 4 روز قبل  • 
517 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
خدا کمکم نمیکنه…………………….
279 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
باور توحیدی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نعمت اله صادقی پاسخ 7 روز قبل  • 
627 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
رابطه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"شیرین اله دینی پاسخ 7 روز قبل  • 
869 نمایش24 پاسخ0 امتیاز
تضاد در مورد توکل به خدا
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ساحل شیخ حسینی دیدگاه 2 هفته قبل  • 
244 نمایش9 پاسخ1 امتیاز
توی مسیر انگیزه ام رو از دست میدم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه مرضیه پاسخ 2 هفته قبل  • 
257 نمایش11 پاسخ1 امتیاز
چگونه برخورد کنم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"شیرین اله دینی پاسخ 2 هفته قبل  • 
264 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
تنهایی بیرون رفتن و تفریح کردن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نیما رحیمی دیدگاه 2 هفته قبل  • 
703 نمایش16 پاسخ1 امتیاز