صافی:پرسش‌ها پاسخ هااشتراک‌ها
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد جراحی 1 هفته قبل پاسخ • 
75 نمایش8 پاسخ0 رای
59e1b93e4ed63-nfwf6y6p0bgub37jwo3vx50ph0qynt9twt4rkcadb4 جواب‌های "عقل‌کل"Eshrat Fard 1 هفته قبل پاسخ • 
116 نمایش10 پاسخ0 رای
59d5a280c9eb5-nfggl635m26z4igkc4kwa4gtoebt8a5p7p9g7rau3k جواب‌های "عقل‌کل"زندگي زيباست عالي 2 هفته قبل پاسخ • 
134 نمایش11 پاسخ0 رای
58b070dd7e543-n4pcj818itizw4puyxh7icprtpn82937tf6avxugv4 جواب‌های "عقل‌کل"ازاده سالاری 2 هفته قبل پاسخ • 
343 نمایش12 پاسخ0 رای
5922958f5e591-n8w1zan866i8gt84adkeg0tcoxl1d6cwm82mporba8 جواب‌های "عقل‌کل"سید موفق 2 هفته قبل پاسخ • 
267 نمایش13 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سعید متین پور 2 هفته قبل پاسخ • 
351 نمایش20 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سحر کریمی نژاد 2 هفته قبل پاسخ • 
143 نمایش13 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"صنم امیدوار 2 هفته قبل پاسخ • 
332 نمایش18 پاسخ0 رای
5a1200d1edd64-nho60fo60x3ntgig6ax63ewn9fe5sq31vlk97ug6ao جواب‌های "عقل‌کل"سارا کریمی 3 هفته قبل پاسخ • 
218 نمایش11 پاسخ0 رای
59c53b54e6c4f-neusx6yzbf91rwrdll972z9zkdt15m8ow4dsfzyuhs جواب‌های "عقل‌کل"احمد دارابی 3 هفته قبل پاسخ • 
101 نمایش7 پاسخ0 رای
59c53b54e6c4f-neusx6yzbf91rwrdll972z9zkdt15m8ow4dsfzyuhs جواب‌های "عقل‌کل"احمد دارابی 3 هفته قبل پاسخ • 
91 نمایش11 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمدرضا عربی 3 هفته قبل پاسخ • 
67 نمایش10 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فیروزه دهداران 3 هفته قبل پاسخ • 
65 نمایش6 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد اسکندری 3 هفته قبل پاسخ • 
35 نمایش3 پاسخ0 رای
59b4ff58402d4-ne9d9w2fx3ha03qx7u0rmznd4egd0kc1lc6ejgm7z4 جواب‌های "عقل‌کل"مریم حیدری 3 هفته قبل پاسخ • 
56 نمایش6 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی 3 هفته قبل پاسخ • 
67 نمایش11 پاسخ0 رای
54 نمایش8 پاسخ0 رای
59e7983edc077-ng46997qac3qlqe0j8o5hzlrpjs7noev5eq0ykj274 جواب‌های "عقل‌کل"سید کاظم فلاح 4 هفته قبل پاسخ
393 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"باران بهرامی 4 هفته قبل پاسخ • 
43 نمایش5 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم الف 4 هفته قبل پاسخ • 
103 نمایش15 پاسخ0 رای
88 نمایش13 پاسخ0 رای
5a0768acbd3db-nha6g02yqqn61z2mhos8rk72de4rfkgn46pfhvnobk جواب‌های "عقل‌کل"خنديدن يك نيايش است 4 هفته قبل پاسخ • 
126 نمایش8 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسام امامی 4 هفته قبل پاسخ • 
43 نمایش6 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فهیمه سردشتی 4 هفته قبل پاسخ • 
54 نمایش10 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"الناز حیدریه 4 هفته قبل پاسخ • 
52 نمایش4 پاسخ0 رای
5a0821d081e55-nhb4tihkigpbc9ioalxxha21bqlhdxanxaqp8gscf4 جواب‌های "عقل‌کل"ستایش ستایش 4 هفته قبل پاسخ • 
76 نمایش4 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرج جانمحمدی 4 هفته قبل پاسخ • 
726 نمایش23 پاسخ0 رای
59bec9c4368da-neman8lf5hjt7wkpfk6qtca92vc1u5yqapmkvw9ejk جواب‌های "عقل‌کل"تکه ای از نور خدا 4 هفته قبل پاسخ • 
41 نمایش4 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"عمر موسی 4 هفته قبل پاسخ • 
930 نمایش20 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سحر مریوانی 4 هفته قبل پاسخ • 
114 نمایش11 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"کیارش حیدری 4 هفته قبل پاسخ • 
584 نمایش11 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"meraj rezaei 4 هفته قبل پاسخ • 
336 نمایش10 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی 4 هفته قبل پاسخ • 
44 نمایش4 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محسن حسینخانی 4 هفته قبل پاسخ • 
38 نمایش5 پاسخ0 رای
58394074b9678-n0bz93ylzb74t7mxdvdfryc7k7sjs09zm32sfipmu8 جواب‌های "عقل‌کل"امیرحسین راد 4 هفته قبل پاسخ • 
417 نمایش11 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مهسا مهسا 4 هفته قبل پاسخ • 
54 نمایش4 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم یارمحمدی 4 هفته قبل پاسخ • 
64 نمایش6 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی 4 هفته قبل پاسخ • 
44 نمایش7 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد جراحی 4 هفته قبل پاسخ • 
60 نمایش6 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر رضایی 4 هفته قبل پاسخ • 
70 نمایش6 پاسخ0 رای
59895e955ec75-ncnrjzwjz5xegkoyirzzo51q67zqtejvyves04ot7k جواب‌های "عقل‌کل"ارام جان 4 هفته قبل پاسخ • 
54 نمایش5 پاسخ0 رای
59df036f0a41f-nfsudeyk5h176phiukisjwkvogkaznl1b5a9muem74 جواب‌های "عقل‌کل"خلیل ستاری 4 هفته قبل پاسخ • 
120 نمایش12 پاسخ0 رای
5768a711380a7-msok57cf4fweg6kq3ek0c06s2svegupo1s5j9szzds جواب‌های "عقل‌کل"سید حمید حسینی بیدار 4 هفته قبل پاسخ • 
51 نمایش7 پاسخ0 رای
58c54e2dc8276-n5gw9gjygf74u986zf1xx0nj2xv4y0hsf33u45s89s جواب‌های "عقل‌کل"اکرم زینلو 4 هفته قبل پاسخ • 
60 نمایش2 پاسخ0 رای
67 نمایش8 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سحر کیان 4 هفته قبل پاسخ • 
3205 نمایش31 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ali nouri 4 هفته قبل پاسخ • 
37 نمایش1 پاسخ0 رای