فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
تربیت فرزند
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سجده نخستین دیدگاه 33 دقیقه قبل  • 
517 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
تقویت باور توحیدی
5bbf244d5d98f-nxerrtjetwzbukmupwbaah3mhgm05f55f3qqhvrz6o جواب‌های "عقل‌کل"حمیدالله حیدری پاسخ 3 ساعت قبل  • 
705 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
احساس عذاب وجدان گناه ترس
5a7c8c86e90aa-nlkubvklx373d35t1nma38wn97sc7ar0x94hhriyg0 جواب‌های "عقل‌کل"سید علی عسکری دیدگاه 1 روز قبل  • 
399 نمایش28 پاسخ0 امتیاز
تاثیرگزاری عبارات تاکیدی
5bc20e212ea24-nxim9289thefq3akesn4igsv28zo6u7etracd83ylc جواب‌های "عقل‌کل"مهدی نیک نام دیدگاه 2 روز قبل  • 
439 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
راهکار شما برای یک باور محدودکننده چیست؟
5ab8af84e63f6-nns8qlyp71a48377cxfgj3n37hbakhguqhs74km9k0 جواب‌های "عقل‌کل"رضا اهی پاسخ 2 روز قبل  • 
273 نمایش15 پاسخ1 امتیاز
قانون رهایی چیست؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رقیه ساسان نژاد دیدگاه 3 روز قبل  • 
3120 نمایش46 پاسخ1 امتیاز
تقلید درکار
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی خاکسار پاسخ 4 روز قبل  • 
198 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
توسل یا فقط خدا؟!
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سمیه افتخاری دیدگاه 4 روز قبل  • 
1949 نمایش38 پاسخ1 امتیاز
خانواده
5a9c4433cf26f-nmqpx5wlcd8h4e6m62zjy2lxibnw18xrt2zxulzduo جواب‌های "عقل‌کل"مهسا غفاری دیدگاه 4 روز قبل  • 
316 نمایش30 پاسخ0 امتیاز
چگونه یک رابطه عالی رو درست کنم؟
5b7b2a69185d0-nux0qmzozjj0mptxd5lwopl2rx714zzryi8e8sf74w جواب‌های "عقل‌کل"معص شاهرخی پاسخ 4 روز قبل  • 
816 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
دلیل رسیدن به خواسته به محض بی خیال شدن آن
5b1e83762aa9c-nriot61uae7ggu5v78dualjqu5x9amcfj30qypfvfk جواب‌های "عقل‌کل"طیبه مرادی پاسخ 5 روز قبل  • 
13187 نمایش103 پاسخ5 امتیاز
تونی رابینز و بیل گیتس
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مهدی عباس زاده دیدگاه 5 روز قبل  • 
358 نمایش19 پاسخ-1 امتیاز
باور های ثروت ساز قوی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فاطمه گلمحمدي پاسخ 1 هفته قبل  • 
3371 نمایش57 پاسخ13 امتیاز
ساختن باور فراوانی و لیاقت ثروت
5b8006ec25b81-nv3ft5yltoyq10pg0duqj24zu28gduyvze45nsgjc0 جواب‌های "عقل‌کل"محسن روزبه پاسخ 1 هفته قبل  • 
520 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
باور یا احساس خوب؟
58a86426c4fb4-n4epx214hvqcfigpfgxvmps80yrcozlodmj7kixv4w جواب‌های "عقل‌کل"یوسف امینی پاسخ 2 هفته قبل  • 
425 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
یک راهکار ساده
59c630f512504-new2j0oesosazxx1hs0st65p6bgj1168yegukbm868 جواب‌های "عقل‌کل"معین امیرکار پاسخ 3 هفته قبل  • 
847 نمایش58 پاسخ0 امتیاز
قران
5a16bf9fe761a-nhufke8h40pql9tfb788pdc2o955zfrhlo4dxiwixs جواب‌های "عقل‌کل"الهه سوادکوهی دیدگاه 1 ماه قبل  • 
244 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
سن ازدواج
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"لادن توانا دیدگاه 1 ماه قبل  • 
879 نمایش29 پاسخ0 امتیاز
رابطه با پدر منفی و بی اعصاب
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی دیدگاه 1 ماه قبل  • 
299 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
تابلو کائنات چیست ؟
5a6c2a8072562-nkz7mbbpu3d32jh3czsv6f3c31nbxpg8o02s8p631c جواب‌های "عقل‌کل"علی یعقوبی پاسخ 1 ماه قبل  • 
9753 نمایش64 پاسخ1 امتیاز
چگونه به آرامش برسم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرحناز ... پاسخ 1 ماه قبل  • 
235 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
کدام احساس
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی پاسخ 1 ماه قبل  • 
308 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
مشکل در فراگیری زبان انگلیسی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسین بختیاری پاسخ 1 ماه قبل  • 
777 نمایش31 پاسخ0 امتیاز
بر سر دو راهی انتخاب بین دو خواستگار
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
222 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
تغییر باور
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل
594 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
حوصله و اشتیاق هیچ کاری رو ندارم
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
437 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
سن کم
5b89397713645-nvfkzbupsnbo26596sja936v24tuvtdys2ijorbs2o جواب‌های "عقل‌کل"مهدی جانجانی پاسخ 2 ماه قبل  • 
160 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
بزرگ فکر کردن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا پیری پاسخ 2 ماه قبل  • 
201 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
کتاب خوانی
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
766 نمایش41 پاسخ0 امتیاز
رویا
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
418 نمایش27 پاسخ0 امتیاز
چرابا این که میدانم اما انجامش نمیدهم
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
749 نمایش40 پاسخ0 امتیاز
اولویت بندی فایل های رایگان استاد
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
890 نمایش39 پاسخ0 امتیاز
برای مرحله دریافت کدام شیوه بهتر است
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
494 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
عبارت تاکیدی چی بسازم؟
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
707 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
قانون جذب
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
705 نمایش42 پاسخ-1 امتیاز
کدوم مسیر برم
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
165 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
موفقیت مالی
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
356 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
قاطعیت در ابراز کردن خواسته
5b2e56750ba96-ns3kypm5ajbmd4iqd5efp6ajd25pqpbdchaxdbapcw جواب‌های "عقل‌کل"حسن حسین وند پاسخ 2 ماه قبل  • 
190 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
سوال درمورد هدف گذاری
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
504 نمایش24 پاسخ0 امتیاز