فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
خودارضایی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مجتبي نداف دیدگاه 3 ساعت قبل  • 
6232 نمایش138 پاسخ2 امتیاز
وابستگی عاطفی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نفیسه گُلی پاسخ 6 ماه قبل  • 
300 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
بیرون آمدن موی زنان از زیر روسری و گناه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"۱۰۸ دیدگاه 17 ساعت قبل  • 
503 نمایش19 پاسخ1 امتیاز
تفاوت تمرکز به هدف و چسبیدن به آن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"قاسم فلاح دیدگاه 6 روز قبل  • 
492 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
انجمن معتادان گمنام
568 نمایش17 پاسخ1 امتیاز
حسودی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد حسن رضانیا پاسخ 6 روز قبل  • 
1460 نمایش56 پاسخ0 امتیاز
مردم چی میگن!
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آوا براتی پاسخ 1 هفته قبل  • 
352 نمایش28 پاسخ0 امتیاز
سحر وجادو را چطور میشود باطل کرد ؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سید محمد امین حسینی پاسخ 1 هفته قبل  • 
11986 نمایش168 پاسخ0 امتیاز
نداشتن تمرکز حواس و مشغولی فکر
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مینا امیری نژاد دیدگاه 2 هفته قبل  • 
285 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
چگونه باورهای توحیدی بسازم؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد حبیب پور دیدگاه 2 هفته قبل  • 
715 نمایش20 پاسخ2 امتیاز