فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
تناقض در صحبت های استاد؟؟؟؟
5bc23652c2dcf-nxitpphp3v5nxz2ipf3jn6aj3qv94lpnffl757sa8w جواب‌های "عقل‌کل"حمید جاوید پاسخ 1 روز قبل  • 
333 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
انکار عذاب وجدان و حق الناس توسط استاد
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا کاظمی دیدگاه 2 روز قبل  • 
351 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
مهمترین باور نسبت به خدا
5bc340006b0c2-nxk71k0p1q5qkfjv01f5e1n9whxtidpex2blmupuqo جواب‌های "عقل‌کل"👑زهرا👑 خوشبخت پاسخ 4 روز قبل  • 
421 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
چگونه بیشتر پس انداز کنیم
5ab8af84e63f6-nns8qlyp71a48377cxfgj3n37hbakhguqhs74km9k0 جواب‌های "عقل‌کل"رضا اهی پاسخ 4 روز قبل  • 
873 نمایش16 پاسخ2 امتیاز
سوال بسیار مهم،لطفن همه بخونن
5ab8af84e63f6-nns8qlyp71a48377cxfgj3n37hbakhguqhs74km9k0 جواب‌های "عقل‌کل"رضا اهی پاسخ 4 روز قبل  • 
574 نمایش23 پاسخ1 امتیاز
چگونه یک رابطه عالی رو درست کنم؟
5b7b2a69185d0-nux0qmzozjj0mptxd5lwopl2rx714zzryi8e8sf74w جواب‌های "عقل‌کل"معص شاهرخی پاسخ 4 روز قبل  • 
816 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
خرید ماشین
5ab8af84e63f6-nns8qlyp71a48377cxfgj3n37hbakhguqhs74km9k0 جواب‌های "عقل‌کل"رضا اهی پاسخ 4 روز قبل  • 
380 نمایش15 پاسخ1 امتیاز
توقعات بیجا
5b165934ebd91-nr7wpj4chg37xcqtqwz33aj2cacduhwxxwgf3lbqw0 جواب‌های "عقل‌کل"نگین مومن پور دیدگاه 5 روز قبل  • 
196 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
یک راهکار ساده
59c630f512504-new2j0oesosazxx1hs0st65p6bgj1168yegukbm868 جواب‌های "عقل‌کل"معین امیرکار پاسخ 3 هفته قبل  • 
847 نمایش58 پاسخ0 امتیاز
تفاوت تفکر با تجسم در چیست؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امير حسيني دیدگاه 4 هفته قبل  • 
1742 نمایش36 پاسخ0 امتیاز
احساس عدم ارزشمندی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
356 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
داشتن شریکی با باورهای نادرست
5a6c2a8072562-nkz7mbbpu3d32jh3czsv6f3c31nbxpg8o02s8p631c جواب‌های "عقل‌کل"علی یعقوبی پاسخ 1 ماه قبل  • 
957 نمایش30 پاسخ0 امتیاز
علم بهتر است یا ثروت یا قدرت
5b31d32698b6c-ns86pm13s9k5bz9iuviqfy4xxi2dkehw1w8vcu44io جواب‌های "عقل‌کل"محمود صادقی پاسخ 1 ماه قبل
1820 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
کدام احساس
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی پاسخ 1 ماه قبل  • 
308 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
احساس رضایت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی پاسخ 1 ماه قبل  • 
255 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
فرد مورد علاقمو جذب کردم ولی….
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
399 نمایش22 پاسخ0 امتیاز
اجابت دعا با توجه به قوانین ثابت جهان
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
694 نمایش29 پاسخ0 امتیاز
معجزه ی سپاسگزاری
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
597 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
fبخشش
5b31d32698b6c-ns86pm13s9k5bz9iuviqfy4xxi2dkehw1w8vcu44io جواب‌های "عقل‌کل"محمود صادقی دیدگاه 2 ماه قبل  • 
926 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
روابطو چجوری شروع کنم
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
227 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
بر سر دو راهی انتخاب بین دو خواستگار
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
222 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
زمان رسیدن به آرزو ها
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
281 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
ازدواج
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
173 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
وجودتضاد خیانت در روابط زناشویی
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
783 نمایش22 پاسخ0 امتیاز
عشق ممنوعه
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
279 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
مسافرت
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
204 نمایش10 پاسخ1 امتیاز
چرا میگن تنفر مانع پیشرفت میشود؟؟؟؟
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
724 نمایش46 پاسخ0 امتیاز
فکرنکردن و به واقعیت تبدیل نشدن!
5a6c2a8072562-nkz7mbbpu3d32jh3czsv6f3c31nbxpg8o02s8p631c جواب‌های "عقل‌کل"علی یعقوبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
246 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
من یک باوربسیارغلط دارم
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
292 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
جذب افرادی که باقانون معلوم شده اند
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
553 نمایش24 پاسخ0 امتیاز
 تعارفی بودن
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
209 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
با این اوضاع میگی چیکار ؟
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
451 نمایش30 پاسخ0 امتیاز
عبارت تاکیدی چی بسازم؟
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
707 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
فرکانس
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
1324 نمایش37 پاسخ1 امتیاز
تحقیق راجع به دیگران
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
194 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
بدهکاری
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
258 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
پرداخت حقوق
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
172 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
مشکلات بعد از جدایی
5b2e56750ba96-ns3kypm5ajbmd4iqd5efp6ajd25pqpbdchaxdbapcw جواب‌های "عقل‌کل"حسن حسین وند پاسخ 2 ماه قبل  • 
242 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
تغییر واقعی
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
216 نمایش9 پاسخ0 امتیاز