فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
وابستگی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"بنیامین یوسفی پاسخ 4 هفته قبل  • 
375 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
فرق حقوق دریافتی با روزی چیست؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 3 ماه قبل  • 
217 نمایش24 پاسخ0 امتیاز
عدم فروش با توجه به تغییر باورها
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 3 ماه قبل  • 
165 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
شغل اول یا شغل دوم؟!
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 3 ماه قبل  • 
555 نمایش22 پاسخ0 امتیاز
خدا کسیو که خیلی دوسش داری ازت میگیره؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 5 ماه قبل  • 
316 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
موقیت فرد
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هما نیسیانی پاسخ 5 ماه قبل  • 
500 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
همه چی بهم ریخته. کمکم میکنید؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سید کاظم فلاح پاسخ 5 ماه قبل  • 
351 نمایش22 پاسخ0 امتیاز