فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
ایا تغییر فرکانس به تنهایی کافیست؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا فروزان پاسخ 3 روز قبل  • 
267 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
خدا کسیو که خیلی دوسش داری ازت میگیره؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"شیرین اله دینی پاسخ 3 هفته قبل  • 
632 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
وابستگی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"بنیامین یوسفی پاسخ 3 ماه قبل  • 
473 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
فرق حقوق دریافتی با روزی چیست؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 5 ماه قبل  • 
324 نمایش24 پاسخ0 امتیاز
عدم فروش با توجه به تغییر باورها
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 5 ماه قبل  • 
221 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
شغل اول یا شغل دوم؟!
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 5 ماه قبل  • 
653 نمایش22 پاسخ0 امتیاز
موقیت فرد
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هما نیسیانی پاسخ 7 ماه قبل  • 
587 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
همه چی بهم ریخته. کمکم میکنید؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سید کاظم فلاح پاسخ 7 ماه قبل  • 
513 نمایش22 پاسخ0 امتیاز