فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
همه چی بهم ریخته. کمکم میکنید؟
-Soma پاسخ 1 هفته قبل  • 
1023 نمایش31 پاسخ1 امتیاز
ایا تغییر فرکانس به تنهایی کافیست؟
-رضا فروزان پاسخ 2 ماه قبل  • 
328 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
خدا کسیو که خیلی دوسش داری ازت میگیره؟
-شیرین اله دینی پاسخ 3 ماه قبل  • 
848 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
وابستگی
-بنیامین یوسفی پاسخ 5 ماه قبل  • 
561 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
فرق حقوق دریافتی با روزی چیست؟
-امیر بَردیا پاسخ 7 ماه قبل  • 
400 نمایش24 پاسخ0 امتیاز
عدم فروش با توجه به تغییر باورها
-امیر بَردیا پاسخ 7 ماه قبل  • 
285 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
شغل اول یا شغل دوم؟!
-راضیه صالحی پاسخ 7 ماه قبل  • 
728 نمایش22 پاسخ0 امتیاز
موقیت فرد
-هما نیسیانی پاسخ 9 ماه قبل  • 
648 نمایش19 پاسخ0 امتیاز