فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
با عذاب وجدانم چجوری کنار بیام ؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ملیحه توان دیدگاه 4 ساعت قبل  • 
480 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
توقعات بیجا
5b165934ebd91-nr7wpj4chg37xcqtqwz33aj2cacduhwxxwgf3lbqw0 جواب‌های "عقل‌کل"نگین مومن پور دیدگاه 5 روز قبل  • 
196 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
ازدواج
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"لادن توانا دیدگاه 1 ماه قبل  • 
294 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
فرد مورد علاقمو جذب کردم ولی….
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
399 نمایش22 پاسخ0 امتیاز
عشق ممنوعه
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
279 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
بهم میگن علامه دهری مگه؟
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
362 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
بهترین تمرین برای جذب همسر
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
975 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
تجسم شخصی که برای همسر اینده خودت میخوای
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
1066 نمایش30 پاسخ0 امتیاز
نماز
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
574 نمایش24 پاسخ0 امتیاز
مسیر درست ازدواج
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
239 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
اتفاق وحشتناک کلاهبرداری
1605 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
دیگه برای سن من خیلی دیر شده !
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
299 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
زیباترین رابطه برای خوشبختی چیست
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
1003 نمایش32 پاسخ0 امتیاز
منطق خدا
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
566 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
مشاور املاک
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
375 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
ارتباط با خداوند
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
278 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
ازدواج جوانان بالای سنین ۳۵ سال
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
801 نمایش33 پاسخ0 امتیاز
آیا واقعا هیچ چیز اهمیت ندارد؟
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
902 نمایش39 پاسخ0 امتیاز
شکرگزاری = احساس بد
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
389 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
تفکر مثبت یا فراموشی
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
250 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
یادداشت افکار؛ آری یا نه؟
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
178 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
با حساسیت و غیرت بیش از حدم چه کنم؟
5b7155d80f773-nuk1hhduqemtvlhy3m9t4yy43sj41g669ik8krbffk جواب‌های "عقل‌کل"آریا والا پاسخ 2 ماه قبل  • 
1049 نمایش35 پاسخ0 امتیاز
بخشش یا عدم کمک به دیگران؟؟؟
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
293 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
دوست دختر
5bbe4c3b9c4b3-nxdnnkipvzwszuhm4m1m5xcvy74z7nkguq6uud6jmo جواب‌های "عقل‌کل"هادی زارع پاسخ 2 ماه قبل  • 
483 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
ناراحتی دیگران برام مهمه
5b6f3ffd807c5-nuhad3ozjjsgjurpxnzzvxt2x2mfnay5zo85xo6uw0 جواب‌های "عقل‌کل"علی باقری پاسخ 2 ماه قبل  • 
286 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
حدیث از حضرت علی علیه السلام در مورد سرنوشت
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
853 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
جایگزین برنامه های تلویزون
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
216 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
تفاوت مدار همسران
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
177 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
گذشت ودلبستگی یا خودخواهی؟!
5b171312d0635-nr8v7wcxkcsp744x6xpdos9rsavdkk11f1u03n96u8 جواب‌های "عقل‌کل"عادله ملکی پاسخ 2 ماه قبل  • 
232 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
ازدواج
5bbcfee2a6f6d-nxbxrf1jb3qlod05yzbt3oy6nnezx4yiuec7wevv8g جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 2 ماه قبل  • 
303 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
نظرات منفی اطرافیانم
5bbcfee2a6f6d-nxbxrf1jb3qlod05yzbt3oy6nnezx4yiuec7wevv8g جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 3 ماه قبل  • 
352 نمایش24 پاسخ0 امتیاز
امید واهی!؟!؟!؟
5bbcfee2a6f6d-nxbxrf1jb3qlod05yzbt3oy6nnezx4yiuec7wevv8g جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 3 ماه قبل  • 
206 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
روابط فرزند و والدین
5b6f3ffd807c5-nuhad3ozjjsgjurpxnzzvxt2x2mfnay5zo85xo6uw0 جواب‌های "عقل‌کل"علی باقری پاسخ 3 ماه قبل  • 
523 نمایش16 پاسخ0 امتیاز