صافی:پرسش‌ها پاسخ هااشتراک‌ها
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"اسحاق محمدی 4 دقیقه قبل پاسخ • 
23 نمایش3 پاسخ0 رای
57931a368e197-mu8lv1c4kpm8cq2j609hclmz3c8l6uvihobo5u5rs0 جواب‌های "عقل‌کل"آرمان معظمی 3 ساعت قبل پاسخ • 
598 نمایش25 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فاطیما ش 2 روز قبل پاسخ • 
37 نمایش3 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"شورش قادری 2 روز قبل پاسخ • 
18 نمایش3 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم گلچهره 3 روز قبل پاسخ • 
2389 نمایش24 پاسخ0 رای
5a214a9853b11-ni8cos9w8uncvn573rb6hfvch0cvd7v09b5xeg8jq8 جواب‌های "عقل‌کل"زینب احمدیان یزدی 5 روز قبل پاسخ • 
65 نمایش4 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ali vafa 5 روز قبل پاسخ • 
77 نمایش11 پاسخ0 رای
5902d7c52b4ed-n7q5959tn6j3zrk2rsbzp0bort41wwy8g58aasw0dc جواب‌های "عقل‌کل"حسین پاک بین 6 روز قبل پاسخ • 
69 نمایش9 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"کاناز دستام 6 روز قبل پاسخ • 
472 نمایش30 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حنا حنایی 6 روز قبل پاسخ • 
30 نمایش3 پاسخ0 رای
59e7983edc077-ng46997qac3qlqe0j8o5hzlrpjs7noev5eq0ykj274 جواب‌های "عقل‌کل"سید کاظم فلاح 6 روز قبل پاسخ • 
822 نمایش42 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"بهار علوی 6 روز قبل پاسخ • 
35 نمایش5 پاسخ0 رای
59e8370a33b04-ng4zqoirrd44xslyk1pv4544hc5jna73qz4q72qrxc جواب‌های "عقل‌کل"علی خانی 6 روز قبل پاسخ • 
128 نمایش6 پاسخ0 رای
58d77c20a5a58-n64wd8s8rteqslfodfg08ks0pdk0y78ocbm19fynds جواب‌های "عقل‌کل"بهمن جمعی 7 روز قبل پاسخ • 
28 نمایش5 پاسخ0 رای
59179b261d0fa-n8hk61e17owlupuxzugkrx087xq4a56u7u18ezuh9c جواب‌های "عقل‌کل"دریا خانم 7 روز قبل پاسخ • 
292 نمایش17 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سامی افشار 7 روز قبل پاسخ • 
37 نمایش3 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"شادی آرامش 7 روز قبل پاسخ • 
46 نمایش5 پاسخ0 رای
285 نمایش13 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"maryam tamri 1 هفته قبل پاسخ • 
37 نمایش5 پاسخ0 رای
5863e8270f810-n1waq86xklspngvd7bhjmwjyqrq15t0j0obk0b0puo جواب‌های "عقل‌کل"شادمان رها 1 هفته قبل پاسخ • 
450 نمایش23 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مهدی شادکام 1 هفته قبل پاسخ • 
47 نمایش5 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد جراحی 1 هفته قبل پاسخ • 
51 نمایش10 پاسخ0 رای
59d5a280c9eb5-nfggl635m26z4igkc4kwa4gtoebt8a5p7p9g7rau3k جواب‌های "عقل‌کل"زندگي زيباست عالي 6 دقیقه قبل پاسخ • 
128 نمایش12 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی 1 هفته قبل پاسخ • 
35 نمایش5 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی عوض زاده 1 هفته قبل پاسخ • 
45 نمایش5 پاسخ0 رای
586796d80cf99-n215rc421pjgn25q5iagxcagz8cxt8zac9oktmawo0 جواب‌های "عقل‌کل"محمدامین کاکلی 1 هفته قبل پاسخ • 
1031 نمایش33 پاسخ1 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سیدعلی اطیابی 1 هفته قبل پاسخ • 
316 نمایش10 پاسخ0 رای
5863e8270f810-n1waq86xklspngvd7bhjmwjyqrq15t0j0obk0b0puo جواب‌های "عقل‌کل"شادمان رها 2 هفته قبل پاسخ • 
90 نمایش10 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدی عظیمی 2 هفته قبل پاسخ • 
176 نمایش9 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسین کساییان 2 هفته قبل پاسخ • 
762 نمایش28 پاسخ0 رای
5a0ef41c137d5-nhk5222dxnjabqhwu4pixr4mj643lwhi30y58tsg68 جواب‌های "عقل‌کل"حسینعلی خیری نیا 2 هفته قبل پاسخ • 
44 نمایش9 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد جواد احمدی 2 هفته قبل پاسخ • 
924 نمایش27 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ام ا ش شفیعی 2 هفته قبل پاسخ • 
47 نمایش7 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"پری ناز پری ناز 2 هفته قبل پاسخ • 
62 نمایش8 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ROBISA BABAEI 2 هفته قبل پاسخ • 
869 نمایش25 پاسخ0 رای
58ba906a4962b-n52ppl4yzojddx0nj47qlm51mbx1jmo935v4vjsyqo جواب‌های "عقل‌کل"محمود شربتیان 2 هفته قبل پاسخ • 
268 نمایش17 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علیرضا شفیع پور 2 هفته قبل پاسخ • 
1472 نمایش12 پاسخ1 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی 2 هفته قبل پاسخ • 
16 نمایش5 پاسخ0 رای
59e8370a33b04-ng4zqoirrd44xslyk1pv4544hc5jna73qz4q72qrxc جواب‌های "عقل‌کل"علی خانی 2 هفته قبل پاسخ • 
52 نمایش7 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"وحید امامی 2 هفته قبل پاسخ • 
61 نمایش5 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نسترن ااا 2 هفته قبل پاسخ • 
77 نمایش8 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم سعادتی 2 هفته قبل پاسخ • 
37 نمایش4 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدی عظیمی 2 هفته قبل پاسخ • 
48 نمایش6 پاسخ0 رای
5866895934392-n1zrpz8qmpm8xkqbtd0d0eodt10rj6prodksgn6z1c جواب‌های "عقل‌کل"باران بهاری 2 هفته قبل پاسخ • 
622 نمایش10 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسین مهران نسب 2 هفته قبل پاسخ • 
56 نمایش7 پاسخ0 رای