فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
با عذاب وجدانم چجوری کنار بیام ؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ملیحه توان دیدگاه 2 ساعت قبل  • 
477 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
دو حرفه متفاوت: هم بورس هم موسیقی
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
188 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
احساس عذاب وجدان گناه ترس
5a7c8c86e90aa-nlkubvklx373d35t1nma38wn97sc7ar0x94hhriyg0 جواب‌های "عقل‌کل"سید علی عسکری دیدگاه 1 روز قبل  • 
399 نمایش28 پاسخ0 امتیاز
زمان ازدواج من !
5a7839caadca5-nlf4u9z70gfux4l5u03oo07qghm5eqsiij7nxc0s0w جواب‌های "عقل‌کل"سیده غزل بهره دار دیدگاه 3 روز قبل  • 
563 نمایش21 پاسخ4 امتیاز
تقلید درکار
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی خاکسار پاسخ 4 روز قبل  • 
198 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
مهمترین باور نسبت به خدا
5bc340006b0c2-nxk71k0p1q5qkfjv01f5e1n9whxtidpex2blmupuqo جواب‌های "عقل‌کل"👑زهرا👑 خوشبخت پاسخ 4 روز قبل  • 
421 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
توقعات بیجا
5b165934ebd91-nr7wpj4chg37xcqtqwz33aj2cacduhwxxwgf3lbqw0 جواب‌های "عقل‌کل"نگین مومن پور دیدگاه 5 روز قبل  • 
196 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
چه باورهای درستی در روابط میشناسید
5bbe0856b433b-nxdb1r1w8ko1lfop3y31ty2701y9wgxusj8gk029r4 جواب‌های "عقل‌کل"جواد نادری دیدگاه 5 روز قبل  • 
389 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
رشد و پیشرفت جهان به چه درد خدا می خوره؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا جاویدان پاسخ 7 روز قبل  • 
456 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
امتحان الهی
5bbd0b633cf6e-nxc02zuwzs5g05loxlwlb3oo61gxc9rbc2lh34ynz4 جواب‌های "عقل‌کل"حسین محمدزاده دیدگاه 1 هفته قبل  • 
276 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
قانون افرینش و جذب درباره بارداری
5bc2efe77d2f4-nxjs6642bv97o78aa462oncl6msg8r9cb5cc42jgtc جواب‌های "عقل‌کل"فریبا ترابی پاسخ 1 هفته قبل  • 
179 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
چهره
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حانیه رادمهر دیدگاه 2 هفته قبل  • 
675 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
آیا واقعا ارزش زن نزد خدا کمتر از مرد است؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"خانوم کوچولو پاسخ 3 هفته قبل  • 
2199 نمایش34 پاسخ0 امتیاز
یک راهکار ساده
59c630f512504-new2j0oesosazxx1hs0st65p6bgj1168yegukbm868 جواب‌های "عقل‌کل"معین امیرکار پاسخ 3 هفته قبل  • 
847 نمایش58 پاسخ0 امتیاز
احساس عدم ارزشمندی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
356 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
سوال جالب
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فهیمه طهانی دیدگاه 1 ماه قبل  • 
540 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
چطور میتوانم احساس خوب دائمی داشته باشم؟
5b870f1daaaaa-nvcq1y6oi2xskgf004e034m8yo69ltaco55rytbwf4 جواب‌های "عقل‌کل"ا. کشتکار دیدگاه 1 ماه قبل  • 
503 نمایش27 پاسخ0 امتیاز
کدام احساس
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی پاسخ 1 ماه قبل  • 
308 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
احساس رضایت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی پاسخ 1 ماه قبل  • 
255 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
از احساس خوب به احساس بد!! چرا؟؟
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 1 ماه قبل  • 
157 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
امتحان خدا
5b2e56750ba96-ns3kypm5ajbmd4iqd5efp6ajd25pqpbdchaxdbapcw جواب‌های "عقل‌کل"حسن حسین وند پاسخ 1 ماه قبل  • 
484 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
الهامات نادرست و تلاش بی ثمر
5bbdb63e4aba2-nxcvt0tqidhzwgqtar7m8eyyqakcdiiy0kw2sto25c جواب‌های "عقل‌کل"آینا راداکبری پاسخ 1 ماه قبل  • 
266 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
چگونه باهمکارام رابطه دوستانه برقرارکنم؟
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
158 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
فرد مورد علاقمو جذب کردم ولی….
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
399 نمایش22 پاسخ0 امتیاز
احساس کامل بودن در ازدواج
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
215 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
چرا سیستم برای من جواب نداد!!!!
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مليكا فتحي دیدگاه 2 ماه قبل  • 
244 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
هیجانات منفی
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
595 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
یعنی تو مسیرم؟
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
234 نمایش29 پاسخ0 امتیاز
ازدواج
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
173 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
آیا از این بهتر هم میتونه باشه؟
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
200 نمایش22 پاسخ0 امتیاز
شادابی و نشاط
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
249 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
نگران اون یکدرصده هستتم…
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
229 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
مسئله سربازی را معاف شم یا برم
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
146 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
جذب افرادی که باقانون معلوم شده اند
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
553 نمایش24 پاسخ0 امتیاز
شنا در دریا
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
223 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
روابط صحیح
5b8006ec25b81-nv3ft5yltoyq10pg0duqj24zu28gduyvze45nsgjc0 جواب‌های "عقل‌کل"محسن روزبه دیدگاه 2 ماه قبل  • 
258 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
تحقیر کردن
5afbcb81d5c3b-nq8ukk4onuat3ehcr1963njphhe8f1aalrqq816e3k جواب‌های "عقل‌کل"رضا دهنوی پاسخ 2 ماه قبل  • 
288 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
تو باورت چیه؟
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
213 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
ترس از مرگ دیگران
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
187 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
بی پاسخ ماندن یک سوال
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
393 نمایش21 پاسخ0 امتیاز