فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
دریافت الهامات خدا
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"طیبه مرادی دیدگاه 5 ساعت قبل  • 
1660 نمایش21 پاسخ1 امتیاز
کدام آیه قرآن بر زندگیتان تاثیر عالی داشته؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"طیبه مرادی پاسخ 2 روز قبل  • 
1706 نمایش33 پاسخ3 امتیاز
چرا ثروتمند ترین افراد جهان یهودیند ؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"عليرضا قاسمپور دیدگاه 12 ساعت قبل  • 
2598 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
تکنیک باور فراوانی چگونه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"جواد مختاری🌟🌟🌟 دیدگاه 1 روز قبل  • 
1453 نمایش34 پاسخ1 امتیاز
چگونگی و تمرین ساختن باورها در روز
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"zahra دیدگاه 2 روز قبل  • 
1019 نمایش17 پاسخ7 امتیاز
نماز خواندن استاد
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ایمان متین فر پاسخ 3 روز قبل  • 
1596 نمایش32 پاسخ0 امتیاز
ایا تغییر فرکانس به تنهایی کافیست؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا فروزان پاسخ 3 روز قبل  • 
267 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
تغییر در فرکانس همسر
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نعمت اله صادقی پاسخ 4 روز قبل  • 
517 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
چک جادویی و تکنیک طرز استفاده از آن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"کرامت ضیایی دیدگاه 4 روز قبل  • 
4992 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
کوین ترودو
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مرضیه توسلی پاسخ 3 ماه قبل  • 
4059 نمایش43 پاسخ1 امتیاز