فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
راجع به انسان ، ریشه ش ، دلیل خلقت ،و…
-محمدرضا کرمی پرسیده شد 3 ساعت قبل  • 
4 نمایش0 پاسخ1 امتیاز
روش های دور شدن از افکار منفی و احساس بد؟
-محمدعلی امیری دیدگاه 50 دقیقه قبل  • 
210 نمایش6 پاسخ3 امتیاز
منظور از عمل شایسته در قران
-نعمت اله صادقی دیدگاه 30 دقیقه قبل  • 
710 نمایش12 پاسخ1 امتیاز
راه های رفته ات را بنویس
-ساحل شیخ حسینی دیدگاه 5 ساعت قبل  • 
158 نمایش2 پاسخ8 امتیاز
کنکور یا تعغیر باورهام
-ارمین بی باک دیدگاه 22 دقیقه قبل  • 
54 نمایش3 پاسخ1 امتیاز
ایا راهم درسته یا! !؟؟
-ارمین بی باک دیدگاه 25 دقیقه قبل  • 
44 نمایش3 پاسخ2 امتیاز
از کجا بدونم مسیرو درست میرم
-طیبه مرادی پاسخ 2 ساعت قبل  • 
10 نمایش1 پاسخ1 امتیاز
تاثیر دیگران بر زندگی من
-طیبه مرادی پاسخ 1 ساعت قبل  • 
11 نمایش1 پاسخ2 امتیاز
اگر جای من بودید چیکار میکردید ؟ سوال تخصصی 😊
-محمدعلی امیری دیدگاه 60 دقیقه قبل  • 
195 نمایش8 پاسخ3 امتیاز
گیج شدم کدام مسیر ادمه بدهم. زندگیم درهم وبرهمه
-جافر پرسیده شد 22 ساعت قبل  • 
7 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
اتفاقات خوب امروز خود را بنویسید
-منیژه مطهر دیدگاه 4 ساعت قبل  • 
9769 نمایش389 پاسخ95 امتیاز