فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
هم جهت کردن فرکانس (لطفا همه بخونید)
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"میثم مقصودی دیدگاه 16 دقیقه قبل  • 
6328 نمایش44 پاسخ3 امتیاز
هر کس سه تا باور ثروت ساز رو بنویسه لطفا
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مهدی وحیدی پارسا دیدگاه 36 دقیقه قبل  • 
3587 نمایش80 پاسخ7 امتیاز
سفرنامه خانواده صمیمی عباس‌منش
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسین شجاعی دیدگاه 4 ساعت قبل  • 
6602 نمایش156 پاسخ82 امتیاز
شروع درآمد از صفر و باورهای پیشنهادی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسین عباسی اقدم پرسیده شد 3 روز قبل  • 
61 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
قویتر کردن ایمان و رها شدن از ترس
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سیدعلی معصومی نیا دیدگاه 2 ساعت قبل  • 
252 نمایش5 پاسخ1 امتیاز
کسی در دنیا بدبخته در اخرت چه وضعی داره؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا امامی پرسیده شد 3 روز قبل  • 
66 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
احساس بد از نزدیک شدن پسر
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"...... پرسیده شد 3 روز قبل  • 
122 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
دلیل ضرر های تکراری مالی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا فروزان پرسیده شد 3 روز قبل  • 
64 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
با وجود برادر معلول ام چطور ازدواج کنم؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"شعیب زارع پاسخ 5 روز قبل  • 
1270 نمایش46 پاسخ0 امتیاز
چگونه توکل خود را افزایش بدهم؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"کرامت ضیایی دیدگاه 2 ساعت قبل  • 
333 نمایش8 پاسخ5 امتیاز
سپاسگزاری
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان دیدگاه 3 ساعت قبل  • 
971 نمایش33 پاسخ0 امتیاز
دلیل نماندن پول درحسابم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد مهدی نیازی پرسیده شد 3 روز قبل  • 
67 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
احساس لیاقت دقیقا چیه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هاوانا هاشمی پرسیده شد 3 روز قبل  • 
72 نمایش0 پاسخ1 امتیاز
ارتباط عشق و رابطه جنسی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"zahra دیدگاه 4 ساعت قبل  • 
540 نمایش10 پاسخ0 امتیاز