جستجو در «عقل کل» به صورت جمله‌ای:
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
باورهای مناسب در مورد سلامتی
-رویای آرام پاسخ 17 دقیقه قبل  • 
295 نمایش10 پاسخ6 امتیاز
۱۷۴۱ روز عضویت ولی بدون نتیجه بزرگ
-فری جان پاسخ 18 دقیقه قبل  • 
173 نمایش9 پاسخ2 امتیاز
شفا افراد قطع عضو
-رویای آرام پاسخ 34 دقیقه قبل  • 
104 نمایش5 پاسخ1 امتیاز
هدف از زندگی لذت است؟
-0 دیدگاه 37 دقیقه قبل  • 
107 نمایش5 پاسخ1 امتیاز
با اینکه دوستش دارم به خواسته اش جواب نه میدم
-0 دیدگاه 41 دقیقه قبل  • 
52 نمایش9 پاسخ1 امتیاز
آیا من بدبینم?
-نسرين عطائي پرسیده شد 23 ساعت قبل  • 
5 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
باور اشتباه در گذشته
-منصوره صلاتی پرسیده شد 15 ساعت قبل  • 
2 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
بچه داری
-عاطفه یزدان دوست پرسیده شد 19 ساعت قبل  • 
7 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
عدم اراده در اقدام
-شایان قنبری پرسیده شد 22 ساعت قبل  • 
7 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
فرق خداوند سیستمی و ذهنی
-محمود خرمی پرسیده شد 23 ساعت قبل  • 
5 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
رفتن تو فاز منفی
-بهاره محمدی پرسیده شد 24 ساعت قبل  • 
6 نمایش0 پاسخ0 امتیاز