فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
دوس دختر
5afd7bac944df-nqb2t8qxviov24i9v6mwc7deppfusg5s3fevw03i00 جواب‌های "عقل‌کل"مهدی محمودی دیدگاه 1 روز قبل  • 
614 نمایش24 پاسخ4 امتیاز
فراوانی
5bbdb63e4aba2-nxcvt0tqidhzwgqtar7m8eyyqakcdiiy0kw2sto25c جواب‌های "عقل‌کل"آینا راداکبری پاسخ 3 روز قبل  • 
814 نمایش29 پاسخ-1 امتیاز
آیا هدف خداوند گسترش جهانه؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسین یکدل پاسخ 3 روز قبل  • 
122 نمایش8 پاسخ1 امتیاز
باوری مانند توحید عملی قسمت سوم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مرتضی شادمان پاسخ 6 روز قبل  • 
182 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
کوین ترودو
5bc16af093d7a-nxhry9gsru6gkpqmwsi4h84xzzeenqt56sye8fg5b4 جواب‌های "عقل‌کل"مرضیه توسلی پاسخ 1 هفته قبل  • 
1646 نمایش43 پاسخ0 امتیاز
باور یا احساس خوب؟
58a86426c4fb4-n4epx214hvqcfigpfgxvmps80yrcozlodmj7kixv4w جواب‌های "عقل‌کل"یوسف امینی پاسخ 2 هفته قبل  • 
427 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
تغییر حال بد به حال خوب همیشگیییی
5bb5305c8a862-nx1moy5vrh02rgxc1pjqfnmcihlxoyrhk46m7dmbq8 جواب‌های "عقل‌کل"سارا مهربانی دیدگاه 2 هفته قبل  • 
323 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
چرا نمی تونم یه آدم رو زود رها کنم
5bc2efe77d2f4-nxjs6642bv97o78aa462oncl6msg8r9cb5cc42jgtc جواب‌های "عقل‌کل"فریبا ترابی پاسخ 4 هفته قبل  • 
244 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
احساس
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مریم درویشی پاسخ 2 ماه قبل  • 
275 نمایش38 پاسخ0 امتیاز
ببخشیدن خودم
385 نمایش28 پاسخ0 امتیاز
اجابت دعا با توجه به قوانین ثابت جهان
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
697 نمایش29 پاسخ0 امتیاز
جزوه و فیلم موسسات آموزشی
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
158 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
حس جالب
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
189 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
بارش فکری
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
476 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
آیا از این بهتر هم میتونه باشه؟
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
200 نمایش22 پاسخ0 امتیاز
در هر حرفه ای دست زیاد شده است!!!!!!!؟
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
353 نمایش29 پاسخ0 امتیاز
نحوه تمرکز کردن به اهداف و خواسته ها
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
174 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
ناآگاهی از قانون و فقر
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
162 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
اعتماد بی قید و شرط نسبت به خداوند
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
155 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
تماشای تلویزیون
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
1679 نمایش100 پاسخ0 امتیاز
سحر وجادو را چطور میشود باطل کرد ؟
5b2e56750ba96-ns3kypm5ajbmd4iqd5efp6ajd25pqpbdchaxdbapcw جواب‌های "عقل‌کل"حسن حسین وند پاسخ 2 ماه قبل  • 
6357 نمایش166 پاسخ0 امتیاز
ترک یک رابطه دوستانه
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
124 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
دین باید تحقیقاتی باشد نه تقلیدی!
5a6c2a8072562-nkz7mbbpu3d32jh3czsv6f3c31nbxpg8o02s8p631c جواب‌های "عقل‌کل"علی یعقوبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
1294 نمایش25 پاسخ-1 امتیاز
سه سوال در مورد خدا
55753d1e62dd9-mad62i9dyz1g9s6xr0or2fzap129lha75jn0jjhn1c جواب‌های "عقل‌کل"حنانه آهنکار پاسخ 2 ماه قبل  • 
188 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
باور ریزش مو
59fbbeb78c912-ngus1cys9mrm7w43xyeghjz1wdqlit1be2va46j9pc جواب‌های "عقل‌کل"بیتا ملایی پاسخ 2 ماه قبل  • 
385 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
تغییرباور
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
115 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
نماز
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
251 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
مراحل جذب قانون آفرینش و فرکانس
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
808 نمایش24 پاسخ0 امتیاز