فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
ساختن باور با جملات تاکیدی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 6 ماه قبل  • 
630 نمایش20 پاسخ0 امتیاز