جستجو در «عقل کل» به صورت جمله‌ای:
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
کمک برای بهتر شدن رابطه عاطفی
-رضوان جبارزاده پاسخ 2 ماه قبل  • 
1057 نمایش18 پاسخ1 امتیاز
نجواهای شیطان
-0 دیدگاه 3 ماه قبل  • 
2036 نمایش53 پاسخ11 امتیاز
سحر وجادو را چطور میشود باطل کرد ؟
-آرتان ام... پاسخ 4 ماه قبل  • 
24922 نمایش173 پاسخ0 امتیاز
وقتی خودم تنها هستم راحت تر موفق میشم.
-0 دیدگاه 5 ماه قبل  • 
716 نمایش22 پاسخ1 امتیاز
ورشکستی مالی
-علی امجدیان پاسخ 11 ماه قبل  • 
604 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
چه کارکنم رابطم با پدرم خوب بشه؟
-علی امجدیان پاسخ 11 ماه قبل  • 
2099 نمایش47 پاسخ0 امتیاز
اول کدوم دوره رو گوش بده؟
-مصطفی رحیمی پاسخ 11 ماه قبل  • 
667 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
سوالی درمورد فرکانس منفی
-مصطفی رحیمی پاسخ 11 ماه قبل  • 
432 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
چرا باید به کسی که برام همسری نکرده سکه بدم؟
-علی امجدیان پاسخ 12 ماه قبل  • 
1263 نمایش27 پاسخ0 امتیاز