فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
سحر وجادو را چطور میشود باطل کرد ؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سید محمد امین حسینی پاسخ 3 روز قبل  • 
11189 نمایش168 پاسخ0 امتیاز
نجواهای شیطان
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ناشناس دیدگاه 49 سال قبل  • 
806 نمایش49 پاسخ1 امتیاز
ورشکستی مالی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
401 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
چه کارکنم رابطم با پدرم خوب بشه؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
1266 نمایش47 پاسخ0 امتیاز
کمک برای بهتر شدن رابطه عاطفی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
392 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
اول کدوم دوره رو گوش بده؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
298 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
وقتی خودم تنها هستم راحت تر موفق میشم.
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
334 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
سوالی درمورد فرکانس منفی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
215 نمایش14 پاسخ0 امتیاز