فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
اتفاقات خوب امروز خود را بنویسید
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرید اقبالی پاسخ 2020 سال قبل  • 
3009 نمایش149 پاسخ51 امتیاز
چگونه به عزت نفس و خودباوری برسم؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"29 پاسخ 2020 سال قبل  • 
344 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
نابرابری تحصیلی در ازدواج
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سارا عظیمی دیدگاه 2 ساعت قبل  • 
83 نمایش4 پاسخ0 امتیاز
ایا همیشه حقیقت را بگویم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"احمد مقصودی پاسخ 2020 سال قبل  • 
18 نمایش0 پاسخ1 امتیاز
پیدا شدن مو ، در غذا
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"احمد مقصودی پاسخ 2020 سال قبل  • 
17 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
رایگان بدست بیارم یا هزینش رو بدم؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"احمد مقصودی پاسخ 2020 سال قبل  • 
24 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
چگونه میتوانم سناریو بنویسم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مجيد هاشمي پاسخ 2020 سال قبل  • 
14 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
الهامات وشهود باطنی،ندای درون
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرناز قائد پاسخ 2020 سال قبل  • 
22 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
رابطه جنسی آزاد با برده های اسیر شده
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ثروتمند نابغه ... پاسخ 2020 سال قبل  • 
274 نمایش7 پاسخ1 امتیاز