فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
عزاداری آری یا خیر
-زهره بهرامی دیدگاه 15 دقیقه قبل  • 
1230 نمایش31 پاسخ2 امتیاز
ناتوانی در برقراری ارتباط با دیگران؛ چه کنم
-ممد ممدی پرسیده شد 5 روز قبل  • 
70 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
فیزیک کوانتوم و سوره “علق”
-هاله ریاحی۱ دیدگاه 25 دقیقه قبل  • 
674 نمایش10 پاسخ32 امتیاز
نزدیک شدن و بهتر شدن ارتباط با خدا
-مصطفی رحیمی پاسخ 6 ماه قبل  • 
439 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
“سپاس گزاری امروز” اتفاق عالی هر روز
-R At دیدگاه 22 ساعت قبل  • 
702 نمایش27 پاسخ15 امتیاز
توحیدی ترین شخص بنظر شما
-محسن رایان پرسیده شد 4 روز قبل  • 
53 نمایش0 پاسخ-1 امتیاز
قرآن از نگاهی دیگر (ماجراجویی در آیات قرآن)
-نعیمه حزباوی دیدگاه 8 ساعت قبل  • 
185 نمایش6 پاسخ5 امتیاز
ازدواج دخترمجرد با مرد مطلقه
-مهرنوش مطیعی دیدگاه 1 روز قبل  • 
128 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
طلاق گرفتن از همسر در عین حال دوسش داشتن
-شیرین اله دینی دیدگاه 6 ساعت قبل  • 
45 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
نظرات منفی اطرافیانم
-هدیه گوهری پاسخ 7 ماه قبل  • 
513 نمایش24 پاسخ0 امتیاز
ازدواج
-شیرین اله دینی دیدگاه 6 ساعت قبل  • 
482 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
ویژگیهای مثبت همسر خود را بنویسید.
-فرزانه حسینی پرسیده شد 1 ماه قبل  • 
89 نمایش0 پاسخ2 امتیاز
برای خواسته هام چگونه به تکامل برسم؟
-سعید دهستانی دیدگاه 7 ساعت قبل  • 
349 نمایش9 پاسخ1 امتیاز
چه راهی مرا به خواسته ام می رساند؟
-سارا خجسته دیدگاه 7 ساعت قبل  • 
144 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
ساختن باورهایی برای دادن بدهی
-بهروز جلیلی دیدگاه 6 ساعت قبل  • 
134 نمایش3 پاسخ0 امتیاز