فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
خرید گوشی موبایل با قانون
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مالک کعب عمیر پاسخ 3 ماه قبل  • 
111 نمایش4 پاسخ0 امتیاز
اتفاقات خوب امروز خود را بنویسید
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ویدا قربانی دیدگاه 50 دقیقه قبل  • 
3754 نمایش190 پاسخ57 امتیاز
تغییرمدار در روابط زندگی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهره ملكی پاسخ 3 هفته قبل  • 
79 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
مادرشوهر حسود و دورو
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"بهار رفیعی دیدگاه 2 ساعت قبل  • 
20 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
خودارضایی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مجتبي نداف دیدگاه 4 ساعت قبل  • 
6232 نمایش138 پاسخ2 امتیاز
چرا من از عزت نفس جواب نمیگیرم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"منصوره حسینی دیدگاه 3 ساعت قبل  • 
228 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
بهترین عبارت تاکیدی و شکرگزاری
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمود غلامی پاسخ 11 ساعت قبل  • 
201 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
رابطه با خانواده همسر
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فروزان فرامرزی دیدگاه 5 ساعت قبل  • 
35 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
تاثیرگزاری عبارات تاکیدی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نعمت مزین دیدگاه 7 ساعت قبل  • 
764 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
دغدغه من برای ازدواج
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"شهره احدی دیدگاه 5 ساعت قبل  • 
252 نمایش8 پاسخ1 امتیاز
بخشش ده درصدی روانشناسی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"پرنا مسحور دیدگاه 5 ساعت قبل  • 
40 نمایش2 پاسخ1 امتیاز
روش پیدا کردن ترمزهای مخفی در مسائل مالی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هادی ضمیری پرسیده شد 8 ساعت قبل  • 
36 نمایش0 پاسخ0 امتیاز