فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
در۵ سال آینده در چه شرایطی هستین؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرحناز ... دیدگاه 1 ماه قبل  • 
292 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
چجوری رسالت فردی خودم را پیدا کنم ؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"احمد حق زارع دیدگاه 2 ماه قبل  • 
173 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
تجسم با آهنگ
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
904 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
نتایج شما از تمرین شکرگزاری بگید لطفن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
707 نمایش27 پاسخ0 امتیاز
درمقابل فرکانس های منفی که واردمیشودچه کنیم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
162 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
درخواست همسر پزشک بستن دستان خداوند است؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
447 نمایش24 پاسخ0 امتیاز
مگه میشه؟؟؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
353 نمایش32 پاسخ0 امتیاز
سوالی درمورد باور درست……….
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا عزیزی پاسخ 4 ماه قبل  • 
128 نمایش11 پاسخ0 امتیاز