فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
اشاره نکردن به نحوه نماز خواندن در قرآن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر فدایی دیدگاه 12 ساعت قبل  • 
5288 نمایش49 پاسخ7 امتیاز
باور ریزش مو
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"الهام ارم دیدگاه 1 روز قبل  • 
644 نمایش31 پاسخ0 امتیاز
بیمه کردن میتونه به معنای قبول نداشتن باشه ؟!
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"بهمن جمعی دیدگاه 4 روز قبل  • 
287 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
عشق پیدا نمیشه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فواد شفائی دیدگاه 5 روز قبل  • 
263 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
حسودی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد حسن رضانیا پاسخ 6 روز قبل  • 
1460 نمایش56 پاسخ0 امتیاز
راه های تغییر باور چیست؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آرمان نظری قدوسی دیدگاه 1 هفته قبل  • 
7634 نمایش63 پاسخ3 امتیاز
اینجا خدا گفته بجنگ نگفته اعراض کن چرا؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد محمد دیدگاه 2 هفته قبل  • 
289 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
پروردگار به چه کسانی بی حساب روزی می دهد؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا فروزان پاسخ 2 هفته قبل  • 
5711 نمایش103 پاسخ2 امتیاز
درباره حجاب
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نادیای خوش شانس پاسخ 3 هفته قبل  • 
2361 نمایش45 پاسخ2 امتیاز
خداوند سطح انرژی است ایا درست است؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا شهبازی پاسخ 3 هفته قبل  • 
352 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
ارزوی دراز
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ابوالفضل سورکیان دیدگاه 3 هفته قبل  • 
997 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
متقین چه کسانی هستند؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا فروزان پاسخ 3 هفته قبل  • 
694 نمایش18 پاسخ0 امتیاز