صافی:همهبی‌پاسخ
58905faa23c75-n3j0bjo2agc71iw20ug3bj2jfz5m11c3bu4xzmmmlc جواب‌های "عقل‌کل"باورهای خوب 22 ساعت قبل پرسید • 
5 نمایش0 پاسخ0 رای
00cae7a048bd1c454e331398852bcb54 جواب‌های "عقل‌کل"مهدی رضایی 10 ساعت قبل پرسید
4 نمایش0 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر ر.امیری 1 روز قبل پرسید • 
5 نمایش0 پاسخ0 رای
00cae7a048bd1c454e331398852bcb54 جواب‌های "عقل‌کل"هادی خوش سیما 1 روز قبل پرسید • 
7 نمایش0 پاسخ0 رای
5825f3c0aea38-mzmhwm41iv5ic5k58unijkj6b9buuzbgi09mosglpc جواب‌های "عقل‌کل"مهرشاد مسعودی 1 روز قبل پرسید • 
3 نمایش0 پاسخ0 رای
58b05a75dabc8-n4p8dgezl4ia0u9hi6x6859sfjttmeiv85564rwo9s جواب‌های "عقل‌کل"حمیدرضا صفرپور 1 روز قبل پرسید • 
4 نمایش0 پاسخ0 رای
58af0171ae518-n4ngbb9vy3kle42brckqs3d8r2ignzaotsn6pb8y5c جواب‌های "عقل‌کل"محبوب اشرفیان 2 روز قبل پرسید • 
4 نمایش0 پاسخ0 رای
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"روژان رضوی 8 ماه قبل پاسخ • 
340 نمایش3 پاسخ4 رای