جواب‌های “عقل‌کل”توسط سعید خرم دل
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
مثال های از قانون برانگیختگی در روابط
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 4 ماه قبل  • 
301 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
خواب هایی که اینده رو بما نشون میدن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محسن روزبه پاسخ 3 ماه قبل  • 
265 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
نماز و وضو و ثروتمندی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
1278 نمایش41 پاسخ0 امتیاز
اشکال در باور های من یا قانون تکامل؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 4 ماه قبل  • 
604 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
تکامل یا قدرت خلق زندگی؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
485 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
تعریف شما از عشق چیست؟ بررسی عشق
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 6 ماه قبل  • 
220 نمایش1 پاسخ0 امتیاز