جواب‌های “عقل‌کل”توسط سعید خرم دل
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
خواب هایی که اینده رو بما نشون میدن
5b8006ec25b81-nv3ft5yltoyq10pg0duqj24zu28gduyvze45nsgjc0 جواب‌های "عقل‌کل"محسن روزبه پاسخ 4 هفته قبل  • 
164 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
مثال های از قانون برانگیختگی در روابط
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
170 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
نماز و وضو و ثروتمندی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
1141 نمایش41 پاسخ0 امتیاز
اشکال در باور های من یا قانون تکامل؟
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
559 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
تکامل یا قدرت خلق زندگی؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
453 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
تعریف شما از عشق چیست؟ بررسی عشق
5bbcfee2a6f6d-nxbxrf1jb3qlod05yzbt3oy6nnezx4yiuec7wevv8g جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 4 ماه قبل  • 
148 نمایش1 پاسخ0 امتیاز