جواب‌های “عقل‌کل”توسط لیلا شب خیز
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
سوال و عبارت تاکیدی قدرتمند درباره ثروت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا اهی پاسخ 1 ماه قبل  • 
2925 نمایش55 پاسخ2 امتیاز
چک جادویی و تکنیک طرز استفاده از آن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حمید خالقی دیدگاه 3 ماه قبل  • 
3530 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
رهایی از وابستگی عاطفی به همسر و فرزند
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
1815 نمایش29 پاسخ3 امتیاز
فاش کردن اسرار الهی برای افراد مغرض و حسود
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هادی محمدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
1663 نمایش32 پاسخ3 امتیاز