جواب‌های “عقل‌کل”توسط راضیه راضیه
جستجو در «عقل کل» به صورت جمله‌ای:
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
منطقی کردن باورهای ریشه ای
-هاله ریاحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
176 نمایش4 پاسخ5 امتیاز
الان باید چیکار کنم ، چه کار؟؟؟؟؟؟
-پوریا محمدی پاسخ 3 ماه قبل  • 
1482 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
محدودیت ذهنی
-0 دیدگاه 3 ماه قبل  • 
584 نمایش7 پاسخ3 امتیاز
ازدواج
-سنسی میکائیل خواجه پاسخ 4 ماه قبل  • 
978 نمایش19 پاسخ1 امتیاز
اجبار
-0 دیدگاه 5 ماه قبل  • 
928 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
انرژی
-0 دیدگاه 8 ماه قبل  • 
806 نمایش20 پاسخ1 امتیاز
الهامات
-مصطفی رحیمی پاسخ 11 ماه قبل  • 
823 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
ایا باور مخربی در وجودم بوده ؟؟/
-مصطفی رحیمی پاسخ 11 ماه قبل  • 
692 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
باور
-مصطفی رحیمی پاسخ 11 ماه قبل  • 
870 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
احساس
-زهرا آگاه پاسخ 11 ماه قبل  • 
927 نمایش27 پاسخ0 امتیاز
تغییر شخصیت
-علی امجدیان پاسخ 11 ماه قبل  • 
754 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
تغییر
-زهرا آگاه پاسخ 11 ماه قبل  • 
447 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
تغییر فرکانس
-حسن حسین وند پاسخ 11 ماه قبل  • 
785 نمایش16 پاسخ0 امتیاز