جواب‌های “عقل‌کل”توسط راضیه راضیه
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
محدودیت ذهنی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"شیرین اله دینی دیدگاه 2 هفته قبل  • 
320 نمایش7 پاسخ1 امتیاز
انرژی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی کیانی دیدگاه 3 هفته قبل  • 
471 نمایش20 پاسخ1 امتیاز
الهامات
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
496 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
ایا باور مخربی در وجودم بوده ؟؟/
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
477 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
باور
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
500 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
احساس
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
558 نمایش27 پاسخ0 امتیاز
اجبار
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
506 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
تغییر شخصیت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
480 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
تغییر
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
286 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
تغییر فرکانس
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسن حسین وند پاسخ 4 ماه قبل  • 
492 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
مسیر درست
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا اکبری پاسخ 4 ماه قبل  • 
226 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
تغییر باور ها
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 4 ماه قبل  • 
280 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
رفتار
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
297 نمایش13 پاسخ0 امتیاز