جواب‌های “عقل‌کل”توسط ثریا مرادی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
اتفاقات خوب امروز خود را بنویسید
-ali mohamadi پاسخ 4 روز قبل  • 
7572 نمایش313 پاسخ84 امتیاز
کنکور
-علی امجدیان پاسخ 6 ماه قبل  • 
468 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
پیدا کردن پاشنه آشیل فهمیدن ایراد کار
-رضا اهی دیدگاه 3 روز قبل  • 
790 نمایش12 پاسخ2 امتیاز
آهنگ شاد
-هادی سهامی پاسخ 3 هفته قبل  • 
1441 نمایش42 پاسخ1 امتیاز
چگونه وابستگی خود را از افراد رها کنم
-علی امجدیان پاسخ 6 ماه قبل  • 
1003 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
رهایی از شبکه های اجتماعی
-علی امجدیان پاسخ 6 ماه قبل  • 
415 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
رفتار بقیه
-هدیه گوهری پاسخ 7 ماه قبل  • 
367 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
تجسم کردن
-مهدی بیرامی پاسخ 7 ماه قبل  • 
489 نمایش15 پاسخ0 امتیاز