جواب‌های “عقل‌کل”توسط ثریا مرادی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
اتفاقات خوب امروز خود را بنویسید
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ویدا قربانی دیدگاه 4 دقیقه قبل  • 
3749 نمایش190 پاسخ57 امتیاز
پیدا کردن پاشنه آشیل فهمیدن ایراد کار
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ثریا مرادی دیدگاه 2 ماه قبل  • 
493 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
کنکور
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
395 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
چگونه وابستگی خود را از افراد رها کنم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
736 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
رهایی از شبکه های اجتماعی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 5 ماه قبل  • 
304 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
آهنگ شاد
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 5 ماه قبل  • 
1015 نمایش41 پاسخ1 امتیاز
رفتار بقیه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 5 ماه قبل  • 
279 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
تجسم کردن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مهدی بیرامی پاسخ 5 ماه قبل  • 
405 نمایش15 پاسخ0 امتیاز