جواب‌های “عقل‌کل”توسط الهام مرادی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
جدایی از عزیزان
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
276 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
ملک
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرزانه دل آرام پاسخ 5 ماه قبل  • 
186 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
کسب ثروت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 5 ماه قبل  • 
535 نمایش19 پاسخ0 امتیاز