جواب‌های “عقل‌کل”توسط امیرپرویز سالاری
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
روابط صحیح
5b8006ec25b81-nv3ft5yltoyq10pg0duqj24zu28gduyvze45nsgjc0 جواب‌های "عقل‌کل"محسن روزبه دیدگاه 3 هفته قبل  • 
238 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
احساس خوبی نسبت به برنامه ها ندارم
599d654b24e34-nde7fstwcjyttcsom82rzs2292cn5lcuor300vh42o جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 1 ماه قبل  • 
228 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
کنترل احساس
5b7a342de23fe-nuvr0rla2ygbf4jw3pv4q1gx39hn4hzto712qkru8w جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 1 ماه قبل  • 
185 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
سوال چگونه هزینه کنیم
5a9dcc399b625-nmsqpijhjoaqqjz75qsdvu3htoac19jsqm72hwrg0w جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 1 ماه قبل  • 
137 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
ادامه ندادن اهداف و گرفتار روزمرگی شدن
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
209 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
چگونه با این مشکل برخورد کنم
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
143 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
افزایش انرژی
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
168 نمایش11 پاسخ0 امتیاز