جواب‌های “عقل‌کل”توسط امیرپرویز سالاری
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
سوال چگونه هزینه کنیم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری دیدگاه 1 ماه قبل  • 
207 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
روابط صحیح
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محسن روزبه دیدگاه 4 ماه قبل  • 
307 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
چطور میتونم حالم رو همیشه خوب نگه دارم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد حیدری پاسخ 10 ماه قبل  • 
412 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
احساس خوبی نسبت به برنامه ها ندارم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 4 ماه قبل  • 
299 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
کنترل احساس
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 4 ماه قبل  • 
239 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
ادامه ندادن اهداف و گرفتار روزمرگی شدن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
290 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
چگونه با این مشکل برخورد کنم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
182 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
افزایش انرژی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
237 نمایش11 پاسخ0 امتیاز