جواب‌های “عقل‌کل”توسط امیرحسین کامرانی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
از احساس خوب به احساس بد!! چرا؟؟
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 3 هفته قبل  • 
138 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
معجزه ی سپاسگزاری
5b7a342de23fe-nuvr0rla2ygbf4jw3pv4q1gx39hn4hzto712qkru8w جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 3 هفته قبل  • 
562 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
وام ازدواج
5b7a342de23fe-nuvr0rla2ygbf4jw3pv4q1gx39hn4hzto712qkru8w جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 1 ماه قبل  • 
171 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
روش شما برای تغییر باورهاتون
5b7a342de23fe-nuvr0rla2ygbf4jw3pv4q1gx39hn4hzto712qkru8w جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
792 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
یک اتفاق عجیب
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
423 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
پیدا کردن افراد موفق
5b0a4801b8b25-nqrz4stsh3j8dg6etvzp8fe9hfb2tgvxc6b3qnekf4 جواب‌های "عقل‌کل"فرزانه دل آرام پاسخ 2 ماه قبل  • 
413 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
تناقض در روایات
5a9dcc399b625-nmsqpijhjoaqqjz75qsdvu3htoac19jsqm72hwrg0w جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 2 ماه قبل  • 
436 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
قانون تکامل و دسته چک!!
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ستاره بانو پاسخ 2 ماه قبل  • 
345 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
مقصود دقیق این آیه چیه؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا پیری پاسخ 4 ماه قبل  • 
139 نمایش7 پاسخ0 امتیاز