جواب‌های “عقل‌کل”توسط حمید جاوید
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
درک معنای آیه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"شهربانو امیری پاسخ 4 ماه قبل  • 
792 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
سوال قرآنی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 5 ماه قبل  • 
466 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
دوراهی انتخاب
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی پاسخ 5 ماه قبل  • 
695 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
مقام نسخ
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ناهید شفیعی پاسخ 8 ماه قبل  • 
392 نمایش2 پاسخ0 امتیاز