جواب‌های “عقل‌کل”توسط حمید جاوید
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
درک معنای آیه
5bbdc2491d489-nxcy1iq5slp069tg91uf9lp257sykd3er061cwbba8 جواب‌های "عقل‌کل"شهربانو امیری پاسخ 1 ماه قبل  • 
602 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
سوال قرآنی
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
376 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
دوراهی انتخاب
5b6f3ffd807c5-nuhad3ozjjsgjurpxnzzvxt2x2mfnay5zo85xo6uw0 جواب‌های "عقل‌کل"علی باقری پاسخ 2 ماه قبل  • 
542 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
مقام نسخ
5b91592adc57c-nvqb4e2ggetuvo2tr3pgqpclvi9le2mznxpfcy31sw جواب‌های "عقل‌کل"ناهید شفیعی پاسخ 5 ماه قبل  • 
335 نمایش2 پاسخ0 امتیاز