جواب‌های “عقل‌کل”توسط مرجان شاد
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
سوال سه برابر شدن درامد در عرض یک سال
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 5 ماه قبل  • 
810 نمایش13 پاسخ1 امتیاز
تحصیل در خارج کشور
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ناشناس دیدگاه 49 سال قبل  • 
352 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
ایده
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 5 ماه قبل  • 
206 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
از بودن در جمع خانواده ام لذت نمیبرم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 5 ماه قبل  • 
397 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
آزمون و آرزو
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 5 ماه قبل  • 
253 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
نشانه هایی که از طریق خوابهایم میگیرم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 5 ماه قبل  • 
321 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
نرم افزار تغییر صدا
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 5 ماه قبل  • 
476 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
تردید و دو دلی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرزانه دل آرام پاسخ 5 ماه قبل  • 
267 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
ایده برای شغل
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 5 ماه قبل  • 
685 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
ایده جدید شرکت بیمه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 5 ماه قبل  • 
350 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
درگیری ذهن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 5 ماه قبل  • 
384 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
شفا از امامان و معصومان
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 5 ماه قبل  • 
295 نمایش10 پاسخ0 امتیاز