جواب‌های “عقل‌کل”توسط مرجان شاد
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
ایده
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
142 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
از بودن در جمع خانواده ام لذت نمیبرم
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
334 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
آزمون و آرزو
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
175 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
نشانه هایی که از طریق خوابهایم میگیرم
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
196 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
نرم افزار تغییر صدا
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
372 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
سوال سه برابر شدن درامد در عرض یک سال
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
643 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
تردید و دو دلی
5b0a4801b8b25-nqrz4stsh3j8dg6etvzp8fe9hfb2tgvxc6b3qnekf4 جواب‌های "عقل‌کل"فرزانه دل آرام پاسخ 2 ماه قبل  • 
177 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
ایده برای شغل
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
553 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
ایده جدید شرکت بیمه
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
287 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
درگیری ذهن
5bbcfee2a6f6d-nxbxrf1jb3qlod05yzbt3oy6nnezx4yiuec7wevv8g جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 2 ماه قبل  • 
305 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
شفا از امامان و معصومان
5bbcfee2a6f6d-nxbxrf1jb3qlod05yzbt3oy6nnezx4yiuec7wevv8g جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 2 ماه قبل  • 
220 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
حلالیت طلبیدن
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
706 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
آیا فرشتگان واقعا وجود دارند؟
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
1015 نمایش28 پاسخ0 امتیاز
سوال در مورد یکی از فایلهای رایگان
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
392 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
تحصیل در خارج کشور
5bbcfee2a6f6d-nxbxrf1jb3qlod05yzbt3oy6nnezx4yiuec7wevv8g جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 2 ماه قبل  • 
248 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
تعبیر خواب
5ad429c27d529-nosisob6x9gu52u4vqur597zxz96jdxegb5juugq1s جواب‌های "عقل‌کل"ندا رامی پاسخ 2 ماه قبل  • 
438 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
درس خواندن و کار کردن
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
455 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
کار
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هما نیسیانی پاسخ 3 ماه قبل  • 
192 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
فکر و اتفاق
5aca4145c2daa-noffucwgh2aamnxf6ndcd4a7oqxazhgqg8d2nmsrts جواب‌های "عقل‌کل"هادی محمدیان پاسخ 3 ماه قبل  • 
270 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
آزمون و آرزو
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 3 ماه قبل  • 
118 نمایش4 پاسخ0 امتیاز
کدوم مترجم بهتر قران رو ترجمه کرذه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
258 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
سناریو نویسی
5805d110064ef-myg2g1jfd7xznbizvqlnrqtafgzykui1lujg8okb8g جواب‌های "عقل‌کل"فاطمه جوکار پاسخ 5 ماه قبل  • 
214 نمایش6 پاسخ0 امتیاز