جواب‌های “عقل‌کل”توسط شادی سعادتمند
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
در مورد رقص سوال دارم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ملیحه پورنامداری دیدگاه 1 هفته قبل  • 
1075 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
خواب و نشانه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
571 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
راه حل برای پیدا کردن هدف
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
541 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
افزایش درامد طبق تکامل
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 4 ماه قبل  • 
561 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
راحت بودن و رک بودن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هادی زارع پاسخ 4 ماه قبل  • 
966 نمایش39 پاسخ0 امتیاز
وابستگی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
769 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
وحی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
692 نمایش26 پاسخ0 امتیاز
مفهوم آیه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 5 ماه قبل  • 
655 نمایش12 پاسخ0 امتیاز