جواب‌های “عقل‌کل”توسط شادی سعادتمند
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
خواب و نشانه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 هفته قبل  • 
467 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
راه حل برای پیدا کردن هدف
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 1 ماه قبل  • 
458 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
در مورد رقص سوال دارم
598b5b0f596f3-ncqdyqnzrejuhrtu8wiofh8zwk0p21bt9397ohc6ow جواب‌های "عقل‌کل"اسماعیل شاکری پاسخ 1 ماه قبل  • 
788 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
افزایش درامد طبق تکامل
5b7a342de23fe-nuvr0rla2ygbf4jw3pv4q1gx39hn4hzto712qkru8w جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 1 ماه قبل  • 
498 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
راحت بودن و رک بودن
5919952336ef0-n8k645ea2gregb5jua5wwyavjtq9bkxqvqbde35mu8 جواب‌های "عقل‌کل"هادی زارع پاسخ 1 ماه قبل  • 
824 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
وابستگی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
640 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
وحی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
603 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
مفهوم آیه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 3 ماه قبل  • 
552 نمایش12 پاسخ0 امتیاز