جواب‌های “عقل‌کل”توسط سید علی پورحمزه
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
همراهی نکردن خانواده
5b71dca73fc82-nukqike0du5dqamhem7kx32swd7dzsertgq5p19skg جواب‌های "عقل‌کل"مرتضی بیراتی پاسخ 2 ماه قبل  • 
288 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
کسب وکار
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
452 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
باورها ی ثروتمند برای کسب وکار
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
443 نمایش8 پاسخ0 امتیاز