جواب‌های “عقل‌کل”توسط سید علی پورحمزه
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
همراهی نکردن خانواده
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مرتضی بیراتی پاسخ 4 ماه قبل  • 
336 نمایش21 پاسخ0 امتیاز
کسب وکار
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 4 ماه قبل  • 
517 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
باورها ی ثروتمند برای کسب وکار
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 4 ماه قبل  • 
480 نمایش8 پاسخ0 امتیاز