فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
قدرت دادن جملات تاکیدی
180 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
تحقیر کردن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا دهنوی پاسخ 4 ماه قبل  • 
367 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
سلامتی و ترک گناه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
243 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
توقف پیشرفت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 4 ماه قبل  • 
213 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
کمبود دوست و رفیق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!……….
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 4 ماه قبل  • 
250 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
راهنمایی در مورد محصول
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی یعقوبی پاسخ 4 ماه قبل  • 
144 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
استرس در یادگیری
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
180 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
وسواس فکری
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 4 ماه قبل  • 
222 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
درامد
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 4 ماه قبل  • 
235 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
نمیدونم باور کردم یا نه!
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 4 ماه قبل  • 
292 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
لطفا چن تا باور در مورد وسواس بگین ……….
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا عزیزی پاسخ 4 ماه قبل  • 
187 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
برای هدفام خیلی بی انگیره ام…….
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
189 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
اعتماد به نفس
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
151 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
درمان بیماری روانی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
238 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
زیادی باورها
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی باقری پاسخ 4 ماه قبل  • 
130 نمایش7 پاسخ0 امتیاز