فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
قدرت دادن جملات تاکیدی
118 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
تحقیر کردن
5afbcb81d5c3b-nq8ukk4onuat3ehcr1963njphhe8f1aalrqq816e3k جواب‌های "عقل‌کل"رضا دهنوی پاسخ 2 ماه قبل  • 
288 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
سلامتی و ترک گناه
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
183 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
توقف پیشرفت
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
174 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
کمبود دوست و رفیق!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!……….
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
169 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
راهنمایی در مورد محصول
5a6c2a8072562-nkz7mbbpu3d32jh3czsv6f3c31nbxpg8o02s8p631c جواب‌های "عقل‌کل"علی یعقوبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
113 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
استرس در یادگیری
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
143 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
وسواس فکری
5bbcfee2a6f6d-nxbxrf1jb3qlod05yzbt3oy6nnezx4yiuec7wevv8g جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 2 ماه قبل  • 
158 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
درامد
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
202 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
نمیدونم باور کردم یا نه!
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
242 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
لطفا چن تا باور در مورد وسواس بگین ……….
5abca042705c0-nnxg17otpreae56xagf1gmmq07vnlz4x3a6fpnajts جواب‌های "عقل‌کل"زهرا عزیزی پاسخ 2 ماه قبل  • 
133 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
برای هدفام خیلی بی انگیره ام…….
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
133 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
اعتماد به نفس
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
115 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
درمان بیماری روانی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
158 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
زیادی باورها
5b6f3ffd807c5-nuhad3ozjjsgjurpxnzzvxt2x2mfnay5zo85xo6uw0 جواب‌های "عقل‌کل"علی باقری پاسخ 2 ماه قبل  • 
104 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
رویای فوتبال
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
164 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
دودلی در تهیه محصول
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هما نیسیانی پاسخ 2 ماه قبل  • 
211 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
کدوم باور درسته؟
5bbcfee2a6f6d-nxbxrf1jb3qlod05yzbt3oy6nnezx4yiuec7wevv8g جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 3 ماه قبل  • 
226 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
وسواس فکری در مورد سلامت خانواده.
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 3 ماه قبل  • 
106 نمایش4 پاسخ0 امتیاز
از درس خوندن متنفرم
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
87 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
بی هدفی
5b8112e20c3bc-nv4tk9fcmsu8zr1f9lggq2yxju5dmvhw8hu4f0s6w0 جواب‌های "عقل‌کل"مرجان شاد پاسخ 8 ماه قبل  • 
205 نمایش9 پاسخ0 امتیاز