جواب‌های “عقل‌کل”توسط فرزانه ابراهیم زاده
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
تقویت باور ایمان و لیاقت
59459c8e0f470-na6aw7qr2hmpc5i7rxu92ne5s24ykeruufjbx5ovds جواب‌های "عقل‌کل"مهرداد خندقی پاسخ 20 ساعت قبل  • 
47 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
روابطو چجوری شروع کنم
5b7a342de23fe-nuvr0rla2ygbf4jw3pv4q1gx39hn4hzto712qkru8w جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 3 هفته قبل  • 
217 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
بهم میگن علامه دهری مگه؟
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 هفته قبل  • 
339 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
نماز
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 هفته قبل  • 
542 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
بیرون اومدن از یه رابطه.چجوری؟
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 1 ماه قبل  • 
96 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
استقلال یا خرج اضافه؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 1 ماه قبل  • 
249 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
ایده های شما برای فروش اینترنتی
5b0a4801b8b25-nqrz4stsh3j8dg6etvzp8fe9hfb2tgvxc6b3qnekf4 جواب‌های "عقل‌کل"فرزانه دل آرام پاسخ 1 ماه قبل  • 
209 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
موفقیت مالی
599d654b24e34-nde7fstwcjyttcsom82rzs2292cn5lcuor300vh42o جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 1 ماه قبل  • 
208 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
اهدا عضو و ….
5a9dcc399b625-nmsqpijhjoaqqjz75qsdvu3htoac19jsqm72hwrg0w جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 1 ماه قبل  • 
118 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
باور درست در مورد چشم زخم
5b6f3ffd807c5-nuhad3ozjjsgjurpxnzzvxt2x2mfnay5zo85xo6uw0 جواب‌های "عقل‌کل"علی باقری پاسخ 1 ماه قبل  • 
349 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
گذاشتن پول در بانک
5b0a4801b8b25-nqrz4stsh3j8dg6etvzp8fe9hfb2tgvxc6b3qnekf4 جواب‌های "عقل‌کل"فرزانه دل آرام پاسخ 2 ماه قبل  • 
263 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
بیمه،اره یا نه؟
5b7a342de23fe-nuvr0rla2ygbf4jw3pv4q1gx39hn4hzto712qkru8w جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
204 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
دست بی نمک
5afbcb81d5c3b-nq8ukk4onuat3ehcr1963njphhe8f1aalrqq816e3k جواب‌های "عقل‌کل"رضا دهنوی پاسخ 2 ماه قبل  • 
350 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
درست پیش میرم یا نه؟چیو انتخاب کنم؟
5b36728d11ca8-nseafo8uq7u5ijginjjyrddtvsdnwbw592cn33scm8 جواب‌های "عقل‌کل"سید کاظم فلاح پاسخ 4 ماه قبل  • 
197 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
تحسین افراد موفق و ثروتمند
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد اکبری پاسخ 8 ماه قبل  • 
300 نمایش12 پاسخ0 امتیاز