جواب‌های “عقل‌کل”توسط هدی عظیمی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
تردید در رابطه
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
249 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
حس خوب همیشگی
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
198 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
از کجا بفهمم همسر الهیم همین فرده
5bbcfee2a6f6d-nxbxrf1jb3qlod05yzbt3oy6nnezx4yiuec7wevv8g جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 3 ماه قبل  • 
450 نمایش10 پاسخ0 امتیاز