جواب‌های “عقل‌کل”توسط هدی عظیمی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
تردید در رابطه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
300 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
حس خوب همیشگی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
249 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
از کجا بفهمم همسر الهیم همین فرده
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 5 ماه قبل  • 
548 نمایش10 پاسخ0 امتیاز