جواب‌های “عقل‌کل”توسط علی خانی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
اعتماد بنفس
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 3 هفته قبل  • 
270 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
دلیل نماز خواندن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 هفته قبل  • 
375 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
بازی فراوانی
5ae371ff65760-npcp6qkicgxk4wetvr5r8vn33qx9v4v433pwyfi7kw جواب‌های "عقل‌کل"الهه رنجبرمحبی پاسخ 4 هفته قبل  • 
204 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
تغییر شغل
5a4f3352e3b96-njwytzyaodjusqeq5jny6sv0wpuorsjw7eyaueo9uo جواب‌های "عقل‌کل"الی خانم پاسخ 7 ماه قبل  • 
196 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
آیا فقط باور کردن دروغ است؟
5b7a342de23fe-nuvr0rla2ygbf4jw3pv4q1gx39hn4hzto712qkru8w جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 1 ماه قبل  • 
245 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
تکرار خواسته صحیح است یا نه؟
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 1 ماه قبل  • 
237 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
نگفتن آرزو به کسی دیگر
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا روستا پاسخ 1 ماه قبل  • 
222 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
تغییر باور و دیدگاه برای ثروتمند شدن
5a9dcc399b625-nmsqpijhjoaqqjz75qsdvu3htoac19jsqm72hwrg0w جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 1 ماه قبل  • 
167 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
بیقراری
5a9dcc399b625-nmsqpijhjoaqqjz75qsdvu3htoac19jsqm72hwrg0w جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 1 ماه قبل  • 
180 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
همیشه در ذهن خویش بیاد داشته باشم
5a9dcc399b625-nmsqpijhjoaqqjz75qsdvu3htoac19jsqm72hwrg0w جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 1 ماه قبل  • 
167 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
چه موقع رهاسازی رو باید انجام بدیم؟
599d654b24e34-nde7fstwcjyttcsom82rzs2292cn5lcuor300vh42o جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 2 ماه قبل  • 
194 نمایش10 پاسخ0 امتیاز