جواب‌های “عقل‌کل”توسط نازنین فرهمند
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
با تغییر نگاه میشه گناه رو نادیده گرفت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهره ملكی پاسخ 2020 سال قبل  • 
12 نمایش0 پاسخ0 امتیاز
چکار کنم تا در تیراندازی موفق بشم؟؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"نازنین فرهمند دیدگاه 4 هفته قبل  • 
34 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
راهکارهایی برای دوست داشتن خود
908 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
آیا خواندن نماز صبح حتما حتما ضروریست؟؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"خدا با من است دیدگاه 3 ماه قبل  • 
162 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
بزرگترین آرزوی زندگیم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
302 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
معنی کلمه ی ان شالله
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فریبا ترابی پاسخ 4 ماه قبل  • 
263 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
عملی کردن ایده ی که به ذهنم رسیده
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 4 ماه قبل  • 
176 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
عذاب الهی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
398 نمایش11 پاسخ0 امتیاز
هدف
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 4 ماه قبل  • 
268 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
آگاهی دادن به اطرافیانم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
276 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
فرکانس ثروت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ستاره بانو پاسخ 5 ماه قبل  • 
538 نمایش19 پاسخ0 امتیاز
آیا این موضوع صحت دارد یانه؟؟؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد حیدری پاسخ 7 ماه قبل  • 
288 نمایش21 پاسخ0 امتیاز