جواب‌های “عقل‌کل”توسط سارا مهرو
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
احساس خوب و عدم دیدن نشانه
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
385 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
برگشت نامزدم ندونستن اینکه چه برخوردی کنم
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 3 ماه قبل  • 
152 نمایش14 پاسخ0 امتیاز