جواب‌های “عقل‌کل”توسط سارا مهرو
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
احساس خوب و عدم دیدن نشانه
-علی امجدیان پاسخ 7 ماه قبل  • 
613 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
برگشت نامزدم ندونستن اینکه چه برخوردی کنم
-راضیه صالحی پاسخ 8 ماه قبل  • 
346 نمایش14 پاسخ0 امتیاز