جواب‌های “عقل‌کل”توسط سارا مهرو
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
احساس خوب و عدم دیدن نشانه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
448 نمایش25 پاسخ0 امتیاز
برگشت نامزدم ندونستن اینکه چه برخوردی کنم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 5 ماه قبل  • 
228 نمایش14 پاسخ0 امتیاز