جواب‌های “عقل‌کل”توسط علی شیری
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
موسیقی
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
171 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
ثروت
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
227 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
مکمل
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
131 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
بی خوابی و پرخوابی در دوران نوجوانی
5bbcea75f1a56-nxbtyvzgmeu9bdbk7grmfn8wfucovty32n29gjbh0g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
165 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
باور
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
175 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
معشوق
5bbcfee2a6f6d-nxbxrf1jb3qlod05yzbt3oy6nnezx4yiuec7wevv8g جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 2 ماه قبل  • 
152 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
عجیب
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
215 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
بد شانسی
5afbcb81d5c3b-nq8ukk4onuat3ehcr1963njphhe8f1aalrqq816e3k جواب‌های "عقل‌کل"رضا دهنوی پاسخ 2 ماه قبل  • 
133 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
قانون
5b6f3ffd807c5-nuhad3ozjjsgjurpxnzzvxt2x2mfnay5zo85xo6uw0 جواب‌های "عقل‌کل"علی باقری پاسخ 2 ماه قبل  • 
210 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
دژاوو
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
122 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
تقدیر
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 2 ماه قبل  • 
199 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
اعتقاد
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 3 ماه قبل  • 
206 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
مردم چی میگن!
5bbdc2ac762f8-nxcy43s6l78e3o2a5o2hmg7oyd2aqecu3sr3vahc68 جواب‌های "عقل‌کل"راضیه صالحی پاسخ 3 ماه قبل  • 
204 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
دانشگاه
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 3 ماه قبل  • 
100 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
روابط
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"ندا مظاهرى پاسخ 3 ماه قبل  • 
206 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
باور های گذشته
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
135 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
آیا ایده ام خوبه یا نه؟
5bbcfee2a6f6d-nxbxrf1jb3qlod05yzbt3oy6nnezx4yiuec7wevv8g جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 4 ماه قبل  • 
190 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
اعصاب و رابطه
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
147 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
ژنتیک
5b36728d11ca8-nseafo8uq7u5ijginjjyrddtvsdnwbw592cn33scm8 جواب‌های "عقل‌کل"سید کاظم فلاح پاسخ 4 ماه قبل  • 
187 نمایش13 پاسخ0 امتیاز