فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
مردم چی میگن!
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آوا براتی پاسخ 7 روز قبل  • 
349 نمایش28 پاسخ0 امتیاز
باور های گذشته
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد محمد دیدگاه 2 هفته قبل  • 
185 نمایش9 پاسخ0 امتیاز
هم مداری!
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"! پاسخ 1 ماه قبل  • 
91 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
روابط
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا رجبی پاسخ 2 ماه قبل  • 
292 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
موسیقی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
259 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
ثروت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 4 ماه قبل  • 
295 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
مکمل
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
168 نمایش8 پاسخ0 امتیاز
بی خوابی و پرخوابی در دوران نوجوانی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
222 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
باور
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
230 نمایش16 پاسخ0 امتیاز
معشوق
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 4 ماه قبل  • 
186 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
عجیب
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
274 نمایش13 پاسخ0 امتیاز
بد شانسی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رضا دهنوی پاسخ 4 ماه قبل  • 
211 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
قانون
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی باقری پاسخ 4 ماه قبل  • 
295 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
دژاوو
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
169 نمایش5 پاسخ0 امتیاز
تقدیر
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"مصطفی رحیمی پاسخ 4 ماه قبل  • 
242 نمایش13 پاسخ0 امتیاز